Izveštaj sa sednice Saveta za statusna pitanja dijaspore

Koordinator Saveta za statusna pitanja dijaspore Skupštine dijaspore i Srba u regionu, Božidar Mitrović dostavio je 14. februara 2013. godine Kancelariji za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu zapisnik sa prve elekronske sednice ovog Saveta. Objavljujemo ga u celini.

Savet za statusna pitanja dijaspore je uspešno završio prvu elektronsku sednicu, što je:

 1. veliki korak i lep primer u organizovanju rada organa dijaspore, obzirom da su članovi ovog Saveta našli svoje mesto rada i života na različitim kontinentima i u dvadesetak zemalja sveta ali nisu ostali bez želje da se organizuju za poboljšanje statusa čitave srpske dijaspore i boljeg političkog uključenja u društveni život Srbije,
 2. rezultat velike odgovornosti članova Saveta za statusna pitanja dijaspore i tolerancije koju su pokazali kako prema predlozima tako i prema tehničkim okolnostima elektronske razmene mišljenja i javnog glasanja, ali i velikog stepena stručnosti članova Saveta za statusna pitanja dijasore bez koje ne bi mogla da se postigne ni pokazana tolerantnost, zbog čega im svima i ovime još jedanput odajem priznanje,
 3. odraz otvorenosti Vlade Srbije i u okviru toga i Kancelarije za saradnju sa dijasporom prema slobodnim, samostalnim odlukama dijaspore Srbije u procesu «uključivanja pripadnika dijaspore u društveni i politički život Republike Srbije», što može biti model uzajamne tolerancije i razumevanja zainteresovanosti dijaspore za uključenje u društveni i politički život u Srbiji,

Ovim odlukama Saveta za statusna pitanja dijaspore data podrška predsedniku Srbije Nikoliću i ostalim organima Srbije u uspostavljanju demokratskog društva u Srbiji jer se to može postići samo slobodnim, objektivnim i kritičkim sagledavanjem konkretnih odluka i delovanja, pa i odluka Vlade Srbije i političkih pratija koje ne smeju smanjivati stečena prava dijaspore Srbije.

Prva odluka Saveta se tiče zaštite prava dijaspore da, u skladu sa st. 3, čl. 20 Ustava Srbije sačuva stečena prava a to je pravo da prema Zakonu o dijaspori i Srbima u regionu, poslove dijaspore obavlja Ministarsto dijaspore a ne Kancelarija za saradnju sa dijasporom, jer je očigledno da je dijaspora sastavni deo srpskog društva a ne partner ili subjekt koji se treba da ima manje prava od etno celina u samoj Srbiji.

Druga odluka se tiče zaštite prava dijaspore da učestvuje u društvenom životu zemlje i posebno u formulisanju platformi o bitnim pitanjima za očuvanje Srbije i celovitosti Srbije – ovoga puta u sastavljanju i dorađivanju platforme o Kosovu i Metohiji jer se vidi i iz primedbi Srpske pravoslavne crkve da ona traži doradu, te je to proces u koji se mogu uključiti i vodeći stručnjaci iz dijaspore i dijaspora kao celina, kako u njenom formulisanju tako i u njenom sprovođenju.

Odluke Saveta za statusna pitanja dijaspore, ako vršilac dužnosti Predsednika Skupštine dijaspore ne nađe da su odluke u suprotnosti sa imperativnim propisima Srbije, biće dostavljene:

 1. Ustavnom sudu Srbije,
 2. Odboru za dijasporu Skupštine Srbije, sa molbom da u periodu od 19. do 25. februara prime predstavnike Saveta za statusna pitanja dijaspore i Kancelarije za saradnju sa dijasporom radi razmatranja mogućih daljih koraka,
 3. Kabinetu Premijera Srbije, sa molbom da u periodu od 19. do 25. februara prime predstavnike Saveta za statusna pitanja dijaspore i Kancelarije za saradnju sa dijasporom radi razmatranja mogućih daljih koraka,
 4. Kabinetu Predsednika Srbije, sa molbom da u periodu od 19. do 25. februara prime predstavnike Saveta za statusna pitanja dijaspore i Kancelarije za saradnju sa dijasporom radi razmatranja mogućih daljih koraka,
 5. Radnoj grupi za izmene i dopune Zakona o dijaspori,
 6. Sredstvima javnog inoformisanja i TV stanicama u Srbiji

Kancelarija za saradnju sa dijasporom će kao administracija koja obavlja poslove za organe formirane u skladu sa Zakonom o dijaspori i Srbima u regionu dostaviti Savetu za statusna pitanja dijaspore, prema tački 4 Odluke Saveta za statusna pitanja, tabelarni pregled svih aspekata različitosti obavljanja poslova dijaspore:

  1. kada to čini Ministarstvo dijaspore Srbije i
  2. kada to čini Kancelarija za saradnju sa dijasporom,

Božidar Mitrović, d.ю.n., Advokat

Koordinator Saveta za statusna pitanja dijaspore Srbije

Predsedatelь Regionalьnoй obщestvennoй organizacii OBЪEDINENIE SERBOV, Moskva

Pregled glasova članova Saveta na prvoj elektronskoj sednici.

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …