Javni poziv za nacionalna priznanja 2017.

Na osnovu Odluke prvog potredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića o objavljivanju javnog poziva za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države Srba u regionu, broj 8 /2017-05 od 7. marta 2017. godine, Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u reginu objavljuje javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države Srba u regionu. Javni poziv je otvoren od 13. marta do 30. aprila.

Tekst javnog poziva preuzmite ovde.

Cilj javnog poziva je dodela sledećih nacionalnih priznanja:

Nagrada „Majka Srbija“ – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

Nagrada „Slobodan Jovanović“ u oblasti politike – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti politike i svojim aktivnostima delovanjem doprinosi: – jačanju međunarodnog ugleda Republike Srbije, dijaspore i Srba u regionu; – promociji Republike Srbije u svetu i afirmaciji njenih interesa; – poboljšanju položaja i prava pripadnika dijaspore i Srba u regionu.

Nagrada „Mihajlo Pupin“ u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti informaciono- komunikacionih tehnologija i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – isticanju učešća pripadnika dijaspore i Srba u regionu u daljem razvoju svetske tehnologije; – afirmaciji i omogućavanju primene savremenih svetskih naučnih dostignuća u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji.

Nagrada „Nikola Tesla“ u oblasti nauke i pronalazaštva – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti nauke i pronalazaštva, i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: 2 – promociji naučnih dostignuća i pronalazaštva pripadnika dijaspore i Srba u regionu u svetu; – afirmaciji i omogućavanju primene savremenih svetskih naučnih dostignuća u Republici Srbiji.

Nagrada „Dositej Obradović“ u oblasti obrazovanja – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti obrazovanja i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – očuvanja kulturnog, etničkog, istorijskog i verskog identiteta pripadnika dijaspore i Srba u regionu; – ostvarivanju kulturne, prosvetne i naučne saradnje dijaspore i Srba u regionu sa Republikom Srbijom.

Nagrada „Vuk Karadzić“ u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – upotrebi, učenju, čuvanju i negovanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma među pripadnicima dijaspore i među Srbima u regionu.

Nagrada „Miloš Crnjanski“ u oblasti književnosti – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti književnosti i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – afirmaciji savremene srpske književnosti u svetu.

Predlog za dodelu nacionalnog priznanja može podneti: organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu, udruženja čije su delatnosti ili deo delatnosti, usmerene na oblast za koju se predlaže dodela nacionalnog priznanja, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije i crkve i verske zajednice. Podnosioci predloga dužni su da dostave Ministarstvu spoljnih poslova – Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu: predlog za dodelu nacionalnog priznanja, na propisanom obrascu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu za prijavu,  obrazloženje sa biografijom i referencama predloženog kandidata, sa dovoljno činjenica za odlučivanje i ocenu vrednosti doprinosa, rezultata i zasluga. Podnosioci predloga mogu da predlože najviše po jednog kandidata za dodelu nacionalnog priznanja u svakoj kategoriji.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREDLOGA ZA NACIONALNA PRIZNANjA

 

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …