Javni poziv za nacionalna priznanja 2021.

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje  Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, koji će trajati od 3. avgusta do 12.avgusta  2021. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA PREUZMITE OVDE

Prijava se podnosi  putem elektronske pošte (mejl) na komunikacije@dijaspora.gov.rs, sa naznakom: „ Javni poziv  za dodelu nacionalnih  priznanja“.

Cilj javnog poziva  je dodela nacionalnih priznanja:

Nagrada „Majka Srbija“ – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti  odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu u humanitarnim aktivnostima, razvijanja i jačanja međusobnih veza, unapređivanja ekonomske saradnje, i drugim aktivnostima kojima se doprinosi matičnoj državi, dijaspori i Srbima u regionu.

Nagrada „Slobodan Jovanović“ u oblasti politike – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti politike i svojim  aktivnostima doprinosi:

 • jačanju međunarodnog ugleda Republike Srbije, dijaspore i Srba u regionu;
 • promociji Republike Srbije u svetu i afirmaciji njenih interesa
 • poboljšanju položaja i prava pripadnika dijaspore i Srba u regionu.

Nagrada „Mihajlo Pupin“ u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i svojim aktivnim delovanjem doprinosi:

 • isticanju učešća pripadnika dijaspore i Srba u regionu u daljem razvoju svetske tehnologije;
 • razvoju informaciono – komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji.

Nagrada „Nikola Tesla“ u oblasti nauke i pronalazaštva – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti nauke i pronalazaštva, i svojim aktivnim delovanjem doprinosi:

 • promociji naučnih dostignuća i pronalazaštva pripadnika dijaspore i Srba u regionu u svetu;
 • afirmaciji i omogućavanju primene savremenih svetskih naučnih dostignuća u Republici Srbiji.

Nagrada „Dositej Obradović“ u oblasti obrazovanja – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti obrazovanja i svojim delovanjem doprinosi:

 • očuvanja kulturnog, etničkog, istorijskog i verskog identiteta pripadnika dijaspore i Srba u regionu;
 • ostvarivanju kulturne, prosvetne i sportske saradnje dijaspore i Srba uregionu sa Republikom Srbijom;
 • unapređivanju saradnje sa verskim zajednicama.

Nagrada „Vuk Karadzić“ u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma i svojim aktivnim delovanjem doprinosi:

 • upotrebi, učenju, čuvanju i negovanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma među pripadnicima dijaspore i među Srbima u regionu.

Predlog za dodelu nacionalnog priznanja može podneti:

 • organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu,
 • udruženja čije su delatnosti ili deo delatnosti, usmerene na oblast za koju se predlaže dodela nacionalnog priznanja,
 • diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije;
 • crkve i verske zajednice,
 • predlog za dodelu nacionalnog priznanja „Majka Srbija“ mogu podneti i jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na internet stranici ministarstva spoljnih poslova www.mfa.gov.rs i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs, u roku do 10 dana od dana donošenja odluke o dobitnicima nagrada.

Nacionalne nagrade dodeljuju se jednom godišnje, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PREDLOGA ZA NACIONALNA PRIZNANjA

Check Also

Selaković i Gujon proslavili Božić sa Srbima u Čikagu

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković proslavio je danas  Božić u Čikagu sa pripadnicima srpske …