Javno slušanje o pravima srpskog naroda u regionu

Na inicijativu Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima, Skupštinski odbor za dijasporu organizuje Javno slušanje na temu “Politička i druga prava srpskog naroda u regionu“ U Domu Narodne skupštine 14. februara 2013. godine.

„Naš zadatak kao Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu je da štitimo prava i interese Srba u dijaspori i regionu i da ukazujemo na njihov status u zemljama u kojima žive.“, istakla je direktorka Drašković i dodala: „Stoga smo pozvali sve predstavnike Srba u regionu kako bi stekli pravi uvid u probleme i sporna pitanja položaja srpske zajednice u tim zemljama i probali da pronađemo adekvatna rešenja“.

Cilj organizovanja tog slušanja jeste usvajanje zaključaka koji će pomoći da se dođe do kvalitetnih rešenja koji se tiču donošenja i izmene propisa o obrazovanju na maternjem jeziku Srba u regionu, osnivanju kulturno-informativnih centara, pravu glasa i biranja naših državljana u inostranstvu, reprezentovanju u Skupštini dijaspore i Srba u regionu i drugim telima.

Takođe, među ciljevima Javnog slušanja je i dalje postupanje ministarstava Vlade Srbije u odnosu prema Srbima izvan matice i uspešniji rad međuvladinih mešovitih komisija za pitanja nacionalnih manjina između Srbije i zemalja sa kojima imamo potpisane i ratifikovane međudržavne sporazume, među tim ciljevima je i jednostavnije dobijanje državljanstva Srbije, finansiranje iz matice aktivnosti srpskih medija, kulturno-prosvetnih udruženja i manifestacija.

U osam zemalja regiona živi više od dva miliona Srba, a njihova statusna, politička, kulturna i druga prava se bitno razlikuju u zavisnosti od zemlje u kojoj žive.

„Dok im je u nekim zemljama priznat status nacionalne manjine, omogućeno školovanje i informisanje na maternjem jeziku, obezbeđeno redovno finansiranje aktivnosti i garantovano pravo na predstavnike u parlamentima i vladama, u drugim zemljama nemaju priznat status manjine, pa samim tim ni mogućnost na ostvarivanje osnovnih manjinskih prava“, rekao je Aleksandar Čotrić, ispred skupštinskog Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u najavi javne rasprave.

Na odboru će pored dr Slavke Drašković, direktorke Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Aleksandra Čotrića, predsednika Odbora za dijasporu u Narodnoj skupštini, predstavnika krovnih organizacija Srba iz regiona, prisustvovati i predstavnici Narodne Skupštine, Vlade i kabineta Predsednika Republike, kao i diplomate iz država regiona koje su akreditovane u Beogradu.

Check Also

Srbi u regionu i dijaspori i ove godine podržani od matice

U subotu, 20.11.2021. godine, u Pres centru Udruženja novinara Srbije održana je konferencija o značaju …