Javno slušanje u Skupštini na temu “Nostrifikacija diploma”

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo u Skupštini Republike Srbije usvojio je predlog o organizovanju javnog slušanja na temu „Nostrifikacija diploma“.

Javno slušanje održaće se 7. marta 2013. godine, u Maloj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 11 časova.

Svi učesnici naglasili su važnost ove teme, ističući da otežan proces nostrifikacije diploma studenata koji žele da se vrate u zemlju otežava i njihovo zapošljavanje, te je ovo pitanje potrebno razmotriti sa više aspekata. Slušanju će pored poslanika iz Odbora za obrazovanje, predstavnika Vlade Republike Srbije, predstavnika Univerziteta, prisustvovati i predstavnici organizacija civilnog društva iz zemlje i dijaspore, koje su se u prethodnom periodu bavile ovim problemom.

Predstavnici Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu obratiće se u uvodnom delu i uzeće kasnije učešće u diskusiji. U svom izlaganju savetnice Tatjana Garčević i Maša Mišić govoriće o trenutnom stanju stvari, primerima uporedne prakse, pravnom okviru i ulozi Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u ovoj temi i konkretnim predlozima za rešenje problema.

Nostrifikacija, odnosno priznavanje diploma sa stranih Univerziteta u našoj zemlji je dug i skup proces i ne uvek sa pozitivnim ishodom. Lisabonskom konvencijom je proglašeno priznavanje diploma i ukinuta je nostrifikacija, u duhu onoga što se proklamovalo kroz Bolonjski proces i kroz proces ujedinjenja svih visokoškolskih sistema u Evropi u tzv. prostor visokog obrazovanja Evrope.

Državni sekretar Ministarstva prosvete, dr. Zoran Mašić ovim povodom je rekao da je taj posao sada u isključivoj nadležnosti svakog Univerziteta koji svojim statutom i aktima reguliše načine i postupke priznavanja, tj. nostrifikacije diploma. Ako imamo 16 Univerziteta, 8 državnih i 8 privatnih, toliko imamo i načina za taj postupak, što nije dobro jer mi moramo usaglasiti naše zakone sa zakonima i propisima Evropske unije, jer smo u procesu priključivanja.

Predstavnica Srpskog Siti kluba iz Londona, Nataša Kočiš je prošlog leta provela dva meseca u Beogradu radeći na predlozima za rešavanje ovog problema u okviru projekta «Migracije za razvoj na Zapadnom Balkanu» koje su finansirali MOM (Međunarodna agencija za migracije) i EU. Nataša će rezultate svog istraživanja predstaviti u četvrtak na slušanju u Skupštini.

Check Also

Arno Gujon posetio Srbe u Federaciji BiH i podelio poklone đacima

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon podelio je đacima …