Jedinstvo u nastupu dijaspore

Dijaspora je pozitivno odgovorila na apele za pomoć poplavljenima, rekao je Veljko Odalović, Generalni sekretar MSP-a i ukazao na pruženu priliku da „na talasu ove nesreće“ budu izgrađene nove pozicije za budućnost odnosa između matice i dijaspore.

odbor2

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održana je Treća sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu (video arhiv Narodne skupštine Srbije). Na dnevnom redu su bili: Izveštaj o prikupljanju pomoći dijaspore za za područja ugrožena od poplava u Srbiji i Informacija o formiranju Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Veljko Odalović, Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova je prisutnim poslanicima i gostima na sednici Odbora saopštio da je diplomatsko – konzularna predstavništva kontaktiralo oko 1300 različitih udruženja, asocijacija i zainteresovanih grupa pojedinaca koji su se uključili u akciju prikupljanja pomoći.

Na sednici skupštinskog Odbrora za dijasporu i Srbe u regionu saopšteno je da je preko diplomatsko – konzularnih predstavništava od početka poplava prikupljeno 824 000 evra u novcu (ne računajući Pejpal servis) i oko 20 miliona evra u robi. Procena vrednosti pomoći u robi je napravljena na osnovu potvrda izdatih u diplomatsko – konzularnim predstavništvima, istakao je ambasador Zoran Đurišić, ispred Kriznog štaba Ministarstva spoljnih poslova.

Odalović je istakao jedinstvo u nastupu dijaspore i njihovu spremnost da se organizuju. Ključna je bila uloga diplomatsko – konzularnih predstavništava, jer je omogućeno kontrolisano i transparentno dostavljanje pomoći. Diplomatsko-konzularna predstavništva su pratila jasne instrukcije MSP-a za dostavljanje pomoći, što, između ostalog, podrazumeva izdavanje potvrde koja prati pošiljke i omogućava nesmetani prelazak granice. U većim centrima bilo je organizovano 24 časovno dežurstvo.

Osim navedenog MSP je otvorio i Pejpal račun pri Ambasadi u Briselu koji je omogućio uplate bez troškova transfera novca za 193 zemlje u svetu.

Veljko Odalović, Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova

Odalović je istakao i aktivnosti počasnih konzula Srbije u domenu informisanja strane javnosti, kao i angažovanje nacionalnog avio prevoznika koji je omogućio dostavljanje preko 100 tona humanitarne pomoći, dok je autobuski prevoznik Lasta prevezao oko 20 tona pomoći.

«Dijaspora je pozitivno odgovorila na apele i pozive», rekao je Odalović i dodao da je možda trenutak da «na talasu ove nesreće gradimo neke nove pozicije za budućnost».

Poslanik SDPS Branko Đurović, koji je po struci neurohirurg, istakao je da, kada je reč o medicinskim sredstvima i lekovima koji su upućeni kao humanitarna pomoć iz dijaspore, posebna pažnja mora da se obrati na one kojima je istekao rok ili je pred isticanjem, istakavši da je uništavanje takve medicinske opreme izuzetno skupo.

„Treba javno i otvoreno da kažemo da posle kraćeg intervala kada stigne u našu zemlju, to predstavlja medicinski otpad i to je veliki problem za naš zdravstveni sistem“, rekao je Đurović.

Poslanik SPS Srđan Dragojević predložio je da se država zahvali dijaspori na trudu i pomoći koju je poslala u zemlju organizovanjem kulturnih manifestacija u zemljama gde postoji brojna srpska dijaspora, što je moguće, dodao je, samo ako se formira telo koje će se baviti kulturnom razmenom i za to obezbede sredstva.

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

U okviru druge tačke dnevnog reda koja se odnosila na Informaciju o formiranju Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u okviru MSP-a Veljko Odalović je izjavio da kompletan administrativni posao još uvek nije završen. MSP je inicirao promenu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih koja je preduslov za donošenje izmene Pravilnika o sistematizaciji koji bi omogućio stavljanje Uprave u punu funkciju.

Na odboru je apelovano na Ministarstvo spoljnih poslova i Vladu da se što pre, u skladu sa Zakonom o ministarstvima, formira ta uprava i obezbedi pun pravni okvir za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. Predsednik Odbora dr Janko Veselinović koji je predsedavao sednicom ukazao je da se odugovlačenjem sa formiranjem Uprave šalje loša poruka dijaspori, jer sada ne postoji nijedno državno telo koje se bavi njima.

Veselinovic
dr Janko Veselinović, predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu

Nakon rasprave, skupštinski Odbor je jednoglasno usvojio sledeće zaključke:

1) Odbor upućuje molbu Ministarstvu spoljnih poslova da postupa u skladu sa usvojenim zaključcima Odbora sa prethodne sednice. Odbor traži od DKP da pripreme izveštaje po pitanju angažovanja svih diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u svetu na prikupljanju pomoći za područja ugrožena poplavama;

2) Odbor traži od Ministarstva zdravlja jasna i precizna uputstva po pitanju slanja humanitarne pomoći u medicinskim i sanitetskim sredstvima iz inostranstva, kako bi se sprečile isporuke sredstava koja ne ispunjavaju standarde koji nisu u skladu sa normativima iz ove oblasti;

3) Odbor apeluje na MSP i druga ministarstva da učine dodatne napore po pitanju informisanja dijaspore i Srba u regionu o razmerama poplava u Srbiji i načinu pružanja pomoći ugroženom stanovništvu. Odbor podržava aktivnosti MSP po pitanju predstavljanja filmskih i drugih kulturnih ostvarenja iz Srbije u zemljama iz kojih se pomoć upućuje.

4) Odbor traži od MSP da preko svojih diplomatsko-konzularnih predstavništava animira lokalno stanovništvo za prikupljanje pomoći stradalima u poplavama.

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …