Obnovljena rodna kuća Dositeja Obradovića u Rumuniji

Završeni su radovi na obnovi rodne kuće Dositeja Obradovića u Čakovu u Rumuniji, koje je finansirala Pokrajinska vlada sa 7,2 miliona dinara.

Radovi su obuhvatili zamenu krova, kompletne stolarije, parterno uređenje, rekonstrukciju fasade, a restaurirana je i spomen-ploča na uličnoj fasadi, tako da su stvoreni uslovi da u Spomen-kući bude postavljena stalna izložbena postavka o Dositeju Obradoviću. Obnova Dositejeve rodne kuće, urađena po projektu Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji je vršio i stručni konzervatorski nadzor nad radovima, prema rečima predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića, samo je jedan vid zahvalnosti za sve što je naš veliki prosvetitelj uradio.

Check Also

Selaković i Gujon s dijasporom u sedištu SNO u Čikagu

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je Srbima u Čikagu da su državi Srbiji, kao …