Obnovljena rodna kuća Dositeja Obradovića u Rumuniji

Završeni su radovi na obnovi rodne kuće Dositeja Obradovića u Čakovu u Rumuniji, koje je finansirala Pokrajinska vlada sa 7,2 miliona dinara.

Radovi su obuhvatili zamenu krova, kompletne stolarije, parterno uređenje, rekonstrukciju fasade, a restaurirana je i spomen-ploča na uličnoj fasadi, tako da su stvoreni uslovi da u Spomen-kući bude postavljena stalna izložbena postavka o Dositeju Obradoviću. Obnova Dositejeve rodne kuće, urađena po projektu Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji je vršio i stručni konzervatorski nadzor nad radovima, prema rečima predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića, samo je jedan vid zahvalnosti za sve što je naš veliki prosvetitelj uradio.

Check Also

Arno Gujon posetio Srbe u Federaciji BiH i podelio poklone đacima

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon podelio je đacima …