Odluke o sufinansiranju projekata – dijaspora / region

Na osnovu člana 23. i člana 32. st. 2. i 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC“ br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 i 47/18), člana 15. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik PC“ br. 128/2020), člana 8. Zakona o bydzety Repyblike Srbije za 2022. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 110/2021), u vezi sa Odlukom o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, broj: 52/30-2022/01 od 14. februara 2022. godine, kao i na osnovu Predloga odluke Radne grupe broj: 52-228/30-2022/01 od 06. aprila  2022. godine, ministar spoljnih poslova donosi

ODLUKU / DIJASPORA

o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države  i dijaspore

 

 

Na osnovu člana 23. i člana 32. st. 2. i 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik PC“ br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 i 47/18), člana 15. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik PC“ br. 128/2020), člana 8. Zakona o bydzety Repyblike Srbije za 2022. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 110/2021), u vezi sa Odlukom o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, broj: 51/30-2022/01 od 14. februara 2022. godine, kao i na osnovu Predloga odluke Radne grupe broj: 51-365 /30-2022/01 od 6. aprila 2022. godine, ministar spoljnih poslova, donosi

ODLUKU / REGION

o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države  i Srba u regionu

 

Check Also

Arno Gujon posetio Srbe u Federaciji BiH i podelio poklone đacima

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon podelio je đacima …