Održano predavanje „Srpski jezik i ćirilica danas u srpskom jezičkom i kulturnom prostoru“ u Drvaru

Prof. dr Milorad Dešić održao je u Drvaru, 8. juna 2019. godine, predavanje „Srpski jezik i ćirilica danas u srpskom jezičkom i kulturnom prostoru“ u organizaciji Udruženja Drvarčna u Beogradu, a uz podršku Ministarstva spoljnih poslova – Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu R. Srbije.

Prof. dr Milorad Dešić, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Odbora za standardizaciju srpskog jezika, istakao je da srpski jezički i kulturni prostor obuhvata današnje četiri države: Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Tu teritoriju nekada je pokrivao srpskohrvatski jezik, nastao u XX veku na osnovi ideje o jugoslovenstvu, a poslednjih decenija, na relativno malom prostoru, dobili smo četiri jezika: srpski, hrvatski, crnogorski, bošnjački. Strogo lingvistički gledano, reč je o jednom jeziku, koji se ostvaruje u više varijanata, tj. u pitanju jedan policentrični jezik. On nema posebnog imena, nego ga svaki narod naziva svojim imenom.

Govoreći o osnovnim formama u jeziku, prof. dr M. Dešić je rekao da u srpskom kao i u drugim jezicima postoje dve osnovne forme: književni jezik i dijalekti. Takođe, u srpskom jeziku postoje dva izgovora: ekavski i ijekavski. Prof. dr Dešić je naveo da su u srpskom jeziku u upotrebi dva pisma – ćirilica i latinica, s tim da ćirilicu uzima za osnovno srpsko pismo, naglasivši da tamo gde je srpsko stanovništvo većinsko, svakako bi ćirilica morala da ima prednost.

Prof. dr Dešić je naveo da u R. Srbiji postoje dve veoma značajne institucije koje se bave različitim pitanjima iz srpskog književnog jezika i prvopisa i to: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, osnovano pre više od 100 godina i Odbor za standardizaciju srpskog jezika, u čiji rad su uključeni predstavnici najznačajnijih srpskih ustanova: SANU i Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, Filološki i Filozofski fakultet, Matica srpska, Srpske književne zadruge i Vukove zadužbine. Odbor se bavi jezičkom politikom, bori se za ravnopravan tretman srpskog jezika i ćirilice u svim sredinama u kojima živi srpsko stanovništvo, ne ugrožavajući prava drugih naroda na svoj jezik i pismo.

Pored građana Drvara, na predavanju je prisustvovao i konzul Predrag Mitić iz Konzularne kancelarije GK RS u Mostaru sa sedištem u Drvaru, koji se zahvalio predavaču i organizatoru na izuzetno kvalitetnom predavanju, naglasivši da je akademski predavač, na najbolji način, izneo činjenice koje govore o značaju upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisama za očuvanje identiteta srpskog naroda.

Takođe, konzul Mitić je naveo da Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije preko Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, sufinansiranjem projekata udruženja i klubova koji se bave kulturnom delatnošću, pomaže u očuvanju nacionalnog identiteta, jezika i kulture srpskog naroda.

Check Also

Gujon se sastao s gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon sastao se s …