Organizaciona struktura

Za obavljanje poslova iz zakonom utvrđenog delokruga Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

1)  Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu;

U Sektoru za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu između ostalog obavljaju se poslovi koji se odnose na kontinuirano praćenje, modernizaciju i redefinisanje mogućih modela saradnje matične države i dijaspore i Srba u regionu; praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije na teritoriji Evropskih zemalja i Rusije i praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije na teritoriji Prekomorskih zemalja i Dalekog istoka; podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; pomoć u unapređenju prava i položaja Srba u regionu; stvaranje uslova za povratak pripadnika dijaspore u Republiku Srbiju, kroz saradnju sa svim relevantnim organima i organizacijama u Republici Srbiji; unapređenje informisanja iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije. U Sektoru za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu kao uža unutrašnja jedinica obrazuje se: Grupa za unapređenje komunikacije;

2) Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje.

U Sektoru za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno – obrazovnih i drugih vidova saradnje, između ostalog obavljaju se poslovi koji se odnose na unapređenje, razvoj i jačanje poslovne saradnje dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom; obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje naučnih, kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje sa dijasporom i Srbima u regionu; očuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta, pružanjem podrške kroz zajedničke programe i projekte, kao i pružanjem podrške unapređenju kapaciteta organizacija u dijaspori i regionu; dodelu nacionalnih priznanja za poseban doprinos u jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu;

U Upravi se kao uža unutrašnja jedinica izvan Sektora obrazuje: Grupa za finansijske poslove.

U Grupi za finansijske poslove, između ostalog obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga
finansijskog plana Uprave i pripremu planova izvršenja budzeta Uprave, i sačinjavanje izveštaja o
izvršenju budzeta Uprave;

Deo Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MSP, a koji se odnosi na Upravu možete pogledati OVDE.