Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu

U Sektoru za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • Unapređenje, razvoj i jačanje poslovne saradnje dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom;
 • Promovisanje investicionih aspekata saradnje dijaspore i Srba u regionu u Republici Srbiji;
 • Ostvarivanje aktivne saradnje sa svim relevantnim privrednim subjektima u Republici Srbiji i inostranstvu u cilju unapređenja poslovne saradnje i investiranja dijaspore i Srba u regionu;
 • Izvršavanje obaveza u vezi sa sprovođenjem Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju;
 • Pripremu predloga projekata i ostalih dokumenata koji se odnose na pripremu i realizaciju projekata u skladu sa odgovarajućim procedurama, koji se odnose na dijasporu i region;
 • Informisanje dijaspore i Srba u regionu o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i programima međunarodne pomoći koji se odnose na dijasporu i region; pripremu projektne dokumentacije i nadzor nad sprovođenjem projekata, kao i poslovi prikupljanja i pružanja informacija o sprovođenju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova;
 • Ostvarivanje i jačanje poslovnih veza zavičajnih udruženja sa udruženjima u dijaspori i regionu;
 • Obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora.

U Odseku projekte i saradnju sa fondovima i drugim finansijskim institucijama, obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • Identifikaciju i formulaciju projektnih ideja vezanih za oblast dijaspore i Srba u regionu i njihovo predstavljanje zainteresovanim stranama; pripremu predloga projekata i ostalih dokumenata koji se odnose na realizaciju projekata u skladu sa odgovarajućom procedurom;
 • Usklađivanje predloga projekata sa tehničkim zahtevima, programskim i sektorskim prioritetima i pripremu relevantne projektne dokumentacije;
 • Informisanje o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i koristima fondova i drugih finansijskih institucija;
 • Izradu finalnih verzija projektnih dokumenata u procesu pripreme projekata i saradnja sa državnim organima, jedinicama lokalne samouprave, donatorskim i međunarodnim organizacijama u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata;
 • Kontrolu i overavanje projektne dokumentacije u vezi sa sprovođenjem projekata;
 • Prikupljanje i pružanje informacije o sprovođenju projekata iz programa pomoći fondova i drugih finansijskih institucija;
 • Organizaciju i nadzor sprovođenja projekata koji su odobreni za finansiranje; pripremu dokumentacije (opise projektnog zadatka, tehnička specifikacija, ugovori u vezi sa realizacijom projekata);
 • Učešće u radu tela zaduženih za ocenu i odabir ponuda koje se formiraju za potrebe sprovođenja postupaka realizacije projekata;
 • Prikupljanje i pružanje informacije o sprovođenju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova;
 • Saradnja sa državnim organima koji su uključeni u decentralizovani sistem upravljanja sredstvima iz fondova EU, drugim državnim organima, lokalnim samoupravama, donatorskim i međunarodnim organizacijama u vezi sa pripremom projekata i druge poslove iz delokruga Odseka.

Link za podsajt ekonomije: ekonomija.dijaspora.gov.rs,

e-pošta: ekonomija@dijaspora.gov.rs