Sektor za unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje

U Sektoru za unapređenje kulturnih, prosvetno – obrazovnih i drugih vidova saradnje, obavljaju se poslovi koji se odnose na:

– unapređenje naučnih, kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje sa dijasporom i Srbima u regionu;

– očuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta, pružanjem podrške kroz zajedničke programe i projekte, kao i pružanjem podrške unapređenju kapaciteta organizacija u dijaspori i regionu;

– izradu plana za korišćenje znanja i veština na daljinu visokoobrazovanih pripadnika dijaspore, u saradnji sa relevantnim subjektima;

– poslove koordinacije i saradnje sa relevantnim državnim i drugim organima u cilju unapređenja obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu, kao i predlaganje mera i aktivnosti u skladu sa razvojem IT tehnologija;

– izradu i održavanje interaktivnog web portala za učenje srpskog jezika u dijaspori;

– dodelu nacionalnih priznanja za poseban doprinos u jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu;

– podizanje kapaciteta, stepena organizovanosti, modernizacije i umrežavanja organizacija u dijaspori i regionu;

– kreiranje i održavanje baze podataka o crkvama, zadužbinama, rodnim kućama i drugim objektima značajnim za srpsku nauku, kulturu i umetnost;

– organizaciju kulturnih, naučnih, sportskih i druguh manifestacija;

– izrada i distribucija publikacija koje sadrže informacije o nacionalnom identitetu, obeležjima, društvenim vrednostima, kulturi, istoriji, ekonomiji, važnim akcijama i inicijativama koje dolaze iz Republike Srbije.