Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu

U Sektoru za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

– kontinuirano praćenje, modernizaciju i redefinisanje mogućih modela saradnje matične države i dijaspore i Srba u regionu;

– praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije na teritoriji Evropskih zemalja i Rusije i praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije na teritoriji Prekomorskih zemalja i Dalekog istoka;

– podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu;

– pomoć u unapređenju prava i položaja Srba u regionu;

– stvaranje uslova za povratak pripadnika dijaspore u Republiku Srbiju, kroz saradnju sa svim relevantnim organima i organizacijama u Republici Srbiji;

– pružanje administrativno-tehničke podrške Skupštini dijaspore i Srba u regionu i radnih tela Skupštine;

– pružanje administrativno-tehničke podrške Savetu za dijasporu i Savetu za odnose sa Srbima u regionu;

– aktivnu saradnju i koordinaciju sa svim relevantnim organima i organizacijama, radi efikasnijeg rešavanja prava i položaja pripadnika dijaspore i Srba u regionu, i predlaganje mera za poboljšanje položaja pripadnika dijaspore i Srba u regionu;

– unapređenje informisanja iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije, kao i predlaganje i utvrđivanje programa promocije, saradnje i informisanja dijaspore i Srba u regionu;

– vođenje i ažuriranje baze podataka o organizacijama u dijaspori i regionu, i preduzimanje mera za unapređenje i razvijanje baze, u skladu sa najnovim IT tehnologijama;

– priprema saopštenja i informacija za javnost rukovodiocima kancelarije i poslovi eksterne kontrole sa sredstvima javnog informisanja;

– redovno praćenje saopštenja i podataka objavljenih o radu kancelarije u domaćim i stranim medijima i sačinjavanje izveštaja za potrebe rukovodioca Kancelarije;

U Sektoru za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

– Odsek za statusna pitanja; dijaspora@dijaspora.gov.rs

– Odsek za unapređenje komunikacije komunikacije@dijaspora.gov.rs