Home >>> Aktuelno >>> Osma Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona

Osma Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona

Izvor: RTS

Osma Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona održana je 3. i 4. aprila 2019. godine u Pres centru udruženja novinara Srbije u Beogradu.

Na Konferenciji je razmatran i usvojen tekst Strategije očuvanja srpskog identiteta i nacionalnog jedinstva srpskog naroda u regionu, a razgovaralo se i o položaju srpskog naroda u državama regiona.

Zaključeno je da na ka kratak rok treba postići:

– Saglasnost o zajedničkom delovanju krovnih organizacija srpskog naroda u regionu i matične države – Republike Srbije;

– Temeljnu saradnju između političkog i NVO sektora srpske orijentacije;

– U saradnji sa institucijama Srbije i Republike Srpske, a u nekom budućem vremenu i Crne Gore, treba voditi računa o strateškim ciljevima srpskog naroda, kao što je upotreba srpskog jezika i ćiriličnog pisma;

– Obezbeđivanje pune zaštite imena, imovine i dostojanstva Srpske pravoslavne crkve;

– Adekvatno učešće i srazmernu nacionalnu zastupljenosti u javnim službama, organima državne vlasti i organima lokalne samouprave;

– Realizaciju zajedničkih projekata Konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona radi međusobnog povezivanja i određivanja prioriteta. Predlog je da se u 2019. godini sa najznačajnijim kulturnim institucijama – Maticom srpskom iz Novog Sada i Srpskom književnom zadrugom iz Beograda, radi na realizaciji projekta ,,Jedinstveni srpski bukvar“.

Učestvovali su svi članovi Konferencije koju čine: Savez Srba iz Rumunije, Udruženje Srba iz Hrvatske, Nacionalni savet Srba u Makedoniji, Udruženje srpskog naroda „Morača-Rozafa“ iz Albanije, Asocijacija „Stvaraoci Republike Srpske“ iz Republike Srpske, Nacionalni savet Srba iz Slovenije, Samouprava Srba u Mađarskoj i Srpski nacionalni savjet Crne Gore.

Check Also

Nijagara svetli u bojama srpske zastave

Izvor: RTS Na platou kraj spomenika Nikoli Tesli na Nijagarinim vodopadima 15. februara 2020. godine …