Osnovano udruženje “Dositej” u Temišvaru

Izvor: Novi temišvarski vesnik

U Temišvaru je nedavno osnovano udruženje „Dositej“, sa sedištem u zgradi Saveza Srba u Rumuniji. Organizacija je osnovana sa ciljem da podrži prosvetne i kulturne aktivnosti Srba u Rumuniji i promoviše tradicionalne srpske vrednosti i međuetničku saradnju.

Osnivači asocijacije su Ljiljana Barzu, Nevena Čokov, Marijana Šakotić, Olga Sporin, Marija Jašin i Rajko Kornja. Osnovali su ovu organizaciju sa ciljem da ona podrži prosvetne i kulturne aktivnosti Srba u Rumuniji, kao i promovisanje tradicionalnih srpskih vrednosti i međuetničke saradnje. Dositej ima za cilj i dopunu materijalne baze srpske gimnazije kao i ustupanje školi na besplatno korišćenje sredstava kojima udruženje raspolaže.

Možda je ipak najvažnija činjenica da novoosnovana asocijacija namerava, u okviru svojih mogućnosti da dodeljuje stipendije i nagrade đacima Srpske teoretske gimnazijeDositej Obradović i da finansira dobrotvorne i kulturno-sportske aktivnosti.

Predsednik udruženja je dr Aleksandar Radovan, direktor Srpske teoretske gimnazije Dositej Obradović koji smatra da ovakve asocijacije mogu predstavljati bitnu kariku u prosvetnom i kulturnom lancu obrazovanja naše dece.

„Veoma je važno iskoristiti svaku zakonsku mogućnost koja nam se pruža za pomoć našim učenicima kao i svaku priliku za poboljšanje kvaliteta nastave u našim školama“, kaže Aleksandar Radovan.

Direktor Radovan je uveren da će udruženje Dositej svojim delovanjem doprineti u saradnji sa Savezom Srba i usavršavanju nastavnika u našim školama.

Finansijski izvori novoosnovanog Dositeja biće dobrotvorni prilozi, subvencije, prihodi od usluga, sponzorstva, takse za učlanjenje, dividende i kamate i drugi zakonskonom predviđeni izvori.

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …