Pavle Brajović: Ekonomska saradnja s Albanijom da ide preko naše manjine

Udruženje „Morača-Rozafa“ osnovano je kao kulturna organizacija 1991. godine, a od 1995. godine i sa ciljem očuvanja našeg nacionalnog identiteta.

foto: Pravoslavlje

Po našim procenama, u Albaniji živi oko 30.000 Srba. Naseljeni su uglavnom u gradovima Skadar i Koplik i selima komune Gruemira (Severna Albanija) i u okruzima Leža, Drač, Tirana, Elbasan, Libražd, Fier (sela Reth Libovša i Hamil, Korča, Berat…).

Od države Albanije zahtevamo:

1. Da ispoštuje odredbe Okvirne Konvencije Saveta Evrope „O zaštiti nacionalnih manjina“ koju je Parlament Albanije ratifikovao pre više od 10 godina.
2. Da izmeni zakone koji su u suprotnosti sa odredbama evropskih konvencija i onemogućavaju manjinama ostvarivanje njihovih prava, pre svega pravo na nacionalni identitet.
3. Da usvoji Zakon o zaštiti nacionalnih manjina u skladu sa Okvirnom Konvencijom Saveta Evrope „O zaštiti nacionalnih manjina“.
4. Da potpiše Sporazum o zaštiti nacionalnih manjina sa državom Srbijom.
5. Da omogući slobodno nacionalno i versko izjašnjavanje, slobodnu upotrebu srpskog jezika i pisma i nacionalnih simbola.
6. Da omogući školovanje na srpskom jeziku u javnim školama Albanije.
7. Da omogući manjinsko političko predstavljanje u Parlamentu Albanije.
8. Da omogući i finansira postojanje i rad medija na srpskom jeziku.
9. Da finansira rad srpskih udruženja u Albaniji.
10. Da u dogovoru sa državom Srbijom, omogući otvaranje počasnog konzulata u Skadru.
11. Da omogući zaštitu kulturnih dobara i tradicije na području cele Albanije.
12 Da postavi putne znakove na srpskom jeziku, gde je srpska manjina u značajnijem broju.

Od države Srbije očekujemo:

1. Imenovanje počasnog konzula Republike Srbije u Skadru iz redova našeg udruženja i da je istaknuta javna ličnost i aktivista.
2. Potpisivanje Sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina sa državom Albanijom.
3. Otvaranje škole na srpskom jeziku u Skadru i Fieru koja bi institucionalno ušla u program Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
4. Omogućavanje oko 50 stipendija za studiranje na fakultetima i visokim školama u Srbiji.
5. Ukoliko se finansijskim sredstvima države Srbije pravi zgrada (Centar) za Udruženje Srba „Jedinstvo“ opština Libovša-Fier, isto se uradi i za Udruženja iz Skadra gde je skoncentrisana glavnina naših sunarodnika.
6. Pružanje medicinske nege pripadnicima srpske manjine iz Albanije (pod istim uslovima kao i građanima Srbije), u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije u slučajevima bolesti za koje ne mogu dobiti tretman u Albaniji.
7. Da se finansiranje srpskih udruženja u Abaniji, po principu reciprociteta, uskladi kako država Srbija finansira albansku manjinu.
8. Da se efikasnije, bez komplikovane procedure, odobravaju državljanstva Srbije Srbima u regionu.
9. Država Albanija odobrila je vraćanje srpskih imena i prezimena uz taksu od 10 evra, ali zamena dokumenata je veliki materijalni izdatak za pripadnike srpske manjine i očekuju pomoć matične države.
10. Da uz saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom omogući uspostavljanje neposrednog duhovnog života – angažovanjem stalnog sveštenika u Skadru.
11. Da ekonomska saradnja sa Albanijom uključuje pripadnike naše manjine, odnosno ide preko njih (sada ta saradnja najvećim delom ide preko Albanaca sa Kosova i Metohije) jer su im male mogućnosti zaposlenja, a kvalifikovaniji su od sada angažovanih Albanaca sa Kosova i Metohije i govore albanski jezik.

(Govor predsednika Udruženja srpske i crnogorske manjine „Morača-Rozafa“ u Albaniji na Javnom slušanju o političkim i drugim pravima srpskog naroda u regionu 14. februara u Domu Narodne skupštine).

Check Also

Selaković i Gujon s dijasporom u sedištu SNO u Čikagu

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je Srbima u Čikagu da su državi Srbiji, kao …