Planirajmo bolju budućnost

Privredna banka Beograd kao veza dijaspore, Srba u regionu i matične države, u skladu sa potrebama i stepenom ekonomske povezanosti ljudi koji žive van teritorije Republike Srbije, nudi usluge koje će omogućiti siguran i brz finansijski transfer.

Privredna banka Beograd, preko 12 otvorenih kontokorentnih računa kod prvoklasnih banaka u svetu i preko 250 uspostavljenih korepondentskih odnosa sa bankama širom sveta, realizuje naplatu i plaćanje po redovnim i posebnim poslovima sa inostranstvom.

Svi pristigli prilivi iz inostranstva, po bilo kom osnovu, upućeni klijentima Privredne banke Beograd ad Beograd, se realizuju bez naknade Privredne banke Beograd ad Beograd, kao i podizanje efektivnog novca sa računa. Ova naša komparativna prednost je omogućena u cilju dugoročnog pridobijanja i vezivanja novih klijenata za Privrednu banku Beograd, jer se olakšani transfer novca iz dijaspore u zemlju kod nas odvija besplatno.

Otvaranje i vođenje deviznog računa po viđenju je bez naknade, i to u sklopu PBB Štednja paket računa. Uz devizni račun po viđenju, klijent u sklopu ovog paketa ima mogućnosti otvaranja i korišćenja računa oročenog depozita, kao i kreditne kartice uz 100% depozita. Ukoliko se klijent odluči za Master Card Standard kreditnu karticu za koju će položiti 100% depozita, uz ovu karticu dobija i osiguranje platne kartice od zloupotrebe kao i putno i zdravstveno osiguranje, i to bez naknade za izdavanje i održavanje istih.

Privredna banka Beograd ad je namenila za ljude u dijaspori i regionu posebne komunikacione kanale, kako bi mogli da dobiju sve potrebne informacije, a time i bržu i efikasniju uslugu. Za sve informacije možete nas kontaktirati na:

telefonske linije: +381 11 3816683; +381 11 3816588

e-mail adresa dijaspora@pbb-banka.com

Karakteristike našeg pristupa poslovanju sa dijasporom su u skladu sa vrednostima na kojima se već četiri decenije zasniva i strategija poslovanja Banke: poverenje, odgovornost i inovativnost .

Više informacija o Banci i svim drugim raspoloživim proizvodima i uslugama možete pronaći na internet stranici: www.pbb-banka.com