Politička akademija SNV – budućnost Srba u Hrvatskoj

U sklopu Političke akademije Srpskog narodnog veća u 2017. godini održan je šesti ciklus predavanja i razgovora, u kojem su kao stalni polaznici učestvovali mladi aktivisti iz srpske zajednice s ciljem međusobnog upoznavanja, razmene iskustava i sticanja znanja korisnog za  dalje delovanje na trima područjima, i to: 1) unutar srpske zajednice, odnosno u njenim kulturnim, prosvetnim, privrednim i društveno-političkim organizacijama, 2) na području predstavljanja srpske zajednice u lokalnim, županijskim i državnim telima i 3) u široj javnosti, posebno povezano s temama važnima za srpsku zajednicu. Akademiju je pohađalo 16 polaznika, uglavnom mlađih.

Pred zadnji susret ovogodišnjeg ciklusa polaznici su zamoljeni da napišu kratke eseje na dve teme:

1. Šta vide kao glavne probleme s kojima se suočavaju Srbi u Hrvatskoj — i na lokalnom nivou (tamo gde oni, polaznici, žive) i na nacionalnom nivou?

2. Kako vide budućnost Srba u Hrvatskoj u narednih desetak godina, s ciljnom godinom 2027.? Što se može učiniti — ako se išta može učiniti — da se problemi koje su identifikovali u odgovoru na prvo pitanje reše i da se položaj srpske zajednice unapredi u odnosu na sadašnje stanje?

Na temelju pristiglih eseja, 29. oktobra 2017, vodila se inicijalna rasprava među polaznicima šeste generacije koji su predstavili svoje odgovore na ova dva pitanja. U toj je raspravi svima omogućeno da komentarišu odgovore koje su dali drugi polaznici kao i da eventualno ospore odgovore drugih ili dodaju popisu odgovora još poneki. Ta rasprava vođena je po metodološkim načelima koja odgovaraju fokusnoj grupi. Da bi se omogućila najveća moguća sloboda odgovaranja, svim je sudionicima zajamčena anonimnost pri doprinosu izveštaju koji ovde prezentiramo. Vođena je u potpunosti slobodna i vrlo produktivna rasprava, koju su pojedini učesnici naročito pohvalili naglašavajući da dosad nisu imali mnogo prilika za izražavanje mišljenja na taj način, kao ni za predlaganje rešenja. Smisao rasprave, kao i prethodnog eseja, bio je u stvaranju kolektivnog odgovora na postavljena pitanja oko kojeg se svi ili velika većina učesnika mogu složiti.

Kako bi se postigao dodatni kvalitet i obuhvatili ne samo ovogodišnji polaznici Akademije nego i drugi mladi aktivisti iz redova srpske zajednice, istovremeno je desetak drugih aktivista, iz prethodnih generacija polaznika Akademije, zamoljeno da takođe učestvuje u diskusiji i da odgovore na ista pitanja. Ta druga grupa učesnika služila je kao test grupa da bi se videlo je li mišljenje ovogodišnjih polaznika tipično ili atipično s obzirom na jednako veliku grupu polaznika iz prethodnih generacija.

Ukupno je pristigao 21 esej, a u celom je postupku učestvovalo oko 30 ispitanika (neki učesnici nisu napisali esej, ali učestvovali su u raspravama). Nakon što je napisana prva verzija ovog izveštaja, o njegovom se sadržaju raspravljalo na posebnom susretu predstavnika ovogodišnje s predstavnicima prethodnih generacija polaznika Akademije, koji je održan 11. novembra 2017.

U izveštaju SNV predstavlja odgovore ispitanika na dva postavljena pitanja, pa će i prva dva dela izveštaja biti strukturirana po tim pitanjima. U trećem će delu biti navedeni i citati iz pristiglih eseja da bi se ilustrirali neki zaključci koji se iznose u prvim dvama delovima.

Bilten možete preuzeti na ovom linku.

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …