Poslanici SPO za srpski u školama

izvor: Frankfurtske vesti

Johan Majer, poslanik u skupštini Austrije, pisao ministarki obrazovanja Klaudiji Šmit. Za dobru integraciju, pored znanja nemačkog, deci srpskog porekla važno je znanje maternjeg jezika i učenje ćirilice, ističe Majer.

izvor: sh.wikipedia.org
[blockquote_left] Razdvajanje jezika

Savez Srba u Austriji i Zajednica srpskih klubova u Beču pojačali su svoje aktivnosti na polju uveravanja austrijskih vlasti da je potrebno da se uvede nastava na srpskom jeziku za đake srpskog porekla, umesto dosadašnje nastave na „veštačkom“ BKS jeziku. U školama širom Austrije đacima poreklom s prostora bivše Jugoslavije pomaže se u okviru nastave savladavanje gradiva na BKS jeziku. Srpska udruženja smatraju da Srbi, pošto su, posle Nemaca, najveća strana zajednica u Austriji, treba da dobiju pravo da njihova deca uče srpski jezik. Posle prijema Hrvatske u EU hrvatski je postao zvaničan jezik Unije, pa će i Austrija morati da se prilagodi tome, tako da će sigurno u narednoj školskoj godini biti još intenzivnija diskusija o nastavi na BKS-u, odnosno razdvajanju jezika s prostora bivše Jugoslavije. [/blockquote_left]

U diskusiju o zameni aktuelne nastave na bosansko-hrvatsko-srpskom (BKS) jeziku u austrijskim školama uključili su se i poslanici Socijaldemokratske partije Austrije (SPO). Predsednik grupe prijateljstva Austrija-Srbija Johan Majer uputio je ministarki obrazovanja, umetnosti i kulture Klaudiji Šmit poslaničko pitanje tu temu. On je naveo da je, za dobru integraciju, pored znanja jezika zemlje domaćina, važno znanje maternjeg jezika u reči i pismu, a kod srpskog jezika je, prema oceni lingvista, važno i učenje ćirilice u okviru nastave. Time se, kako je podvukao Majer, čuva kulturni identitet. S tim u vezi je poslanik SPO zatražio od ministarstva odgovor na više pitanja. On je upitao koliko u Austriji postoji nastavnika koji u školama predaju srpski jezik i koje obrazovanje je potrebno nastavnicima. Majer želi da zna koliko od tih obučenih nastavnika ima pravo da predaje ćirilicu u školama. Takođe, on pita koliko je dece u prošloj školskoj godini pohađalo nastavu na srpskom jeziku i koliko ih je učilo ćirilicu.

Majer je dalje zatražio da mu se proslede podaci u koliko osnovnih škola je prošle školske godine predavan srpski jezik, koliko sati i da li je bilo i nastave ćirilice. Želeo je da zna i koliko đaka je pohađalo srpski u okviru redovne nastave, a koliko izvan redovnog nastavnog programa. Pored toga je Majer upitao i koliko je đaka na maturiralo na srpskom i koji se strani jezici predaju u poslovnim školama, odnosno na zanatima. Poslanik SPO-a je dalje želeo da zna koliko je austrijskih škola prošle godine u okviru programa EU dogovorilo sa srpskim školama intenzivno učenje jezika. Majer je upitao i koje buduće mere ministarstvo planira da sprovede u vezi s proširenjem nastave na stranim jezicima, posebno na srpskom, kao i programa razmene đaka i stipendija sa srpskim školama za iduću školsku godinu.

Na kraju je tražio odgovor na pitanje koliko osoba, prema procenama ministarstva, u Austriji zna srpski jezik u reči i pismu. Na poslaničko pitanje ministarka je dužna da odgovori najkasnije do 5. septembra.

Check Also

Arno Gujon posetio Srbe u Federaciji BiH i podelio poklone đacima

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon podelio je đacima …