Predstavnici Fonda dijaspore za maticu u Kancelariji

Živadin Jovanović i Dragoljub Vučićević iz Fonda dijaspore za maticu razgovarali su sa dr Slavkom Drašković, direktorkom Kancelarije za saradnju sa dijasprom i Srbima u regionu.

Direktorka Kancelarije dr Slavka Drašković sa Živadinom Jovanovićem ( desno ) i Dragomirom Vučićevićem ( levo ) iz Fonda dijaspore za maticu

Predstavnici Fonda uručili su pisanu poruku doktora inženjera Miloja Milićevića, predsednika Upravnog odbora Fonda dijaspora za maticu, iz Berlina.

Predstavnici Fonda su izrazili očekivanje da se efikasnije rešavaju pitanja koja je Uprava pokrenula tokom mandata prethodnih vlada, a koja do sada nisu rešena, a tiču se dugovanja koja na ime kamate na blokirana sredstva Fond potražuje od Vlade Srbije.

Naime, sredstva Fonda su bila blokirana u periodu od 2000. do 2008. godine kada je Fondu vraćeno sedam miliona nemačkih maraka. Fond danas traži da mu se nadoknadi kamata za višegodišnji period blokade, a takođe imaju i potraživanja u vezi sa blokiranim sredstvima koja su sakupljali za stipendiranje naučnih talenata, kao i za sudske troškove.

Direktorka Kancelarije za dijasporu dr Slavka Drašković istakla je da je rešavanje ovog pitanja od suštinskog značaja za vraćanje poverenja dijaspore u maticu.

„Uzajamno poverenje je jedan od prioriteta Kancelarije, i mi ćemo u narednom periodu nastojati da doprinesemo uklanjanju prepreka za jačanje odnosa matice i države“, rekla je direktorka.

Kako je Živadin Jovanović rekao na sastanku, Fond želi da sarađuje sa nadležnim institucijama Vlade Srbije i zalagaće se za zajednička ulaganja sa organima i institucijama matice, kako bi se povećavala efikasnost investiranja, a problemi brže rešavali. Time će ujedno jačati uzajamno poverenje i solidarnost.
Fond dijaspore za maticu je osnovan pre 14 godina. Tokom 1999. i 2000. godine sredstvima Fonda, koja su najvećim delom obezbeđena prilozima srpskog rasejanja u Evropi i Rusiji, izgrađeni su ili rekonstruisani brojni infrastrukturni objekti u Srbiji, porušeni tokom agresije NATO pakta.

Aktivnosti Fonda dijaspore za maticu predstavljene su na www.fonddijaspore.com.

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …