Pretraživač kulturnog nasleđa beleži porast posetilaca

Pretraživač kulturnog nasleđa Republike Srbije namenjen popularizaciji nacionalne kulture i umetnosti u poslednjih 6 meseci beleži konstantan porast publike. Od oktobra 2020. godine zabeleženo je preko 32 hiljade novih korisnika, dok je u mesecu martu broj novih korisnika bio 8.800. Tokom proteklog meseca je ostvaren pristup Pretraživaču iz ukupno 108 zemalja sveta, iz čega možemo zaključiti da se povećava interesovanje za portal i u srpskoj dijaspori.

Prvi nacionalni pretraživač kulturnog nasleđa Srbije je internet portal Ministarstva kulture i informisanja koji omogućava da raznovrsni digitalizovani fondovi budu dostupni i pruže informacije o nasleđu koje čuvaju naše biblioteke, arhivi, muzeji, galerije, zavodi za zaštitu spomenika, što ga čini alatom za razumevanje i jačanje kulturnog identiteta, privlačenje nove publike i popularizaciju kulture i umetnosti u našem društvu.

Check Also

Selaković i Gujon s dijasporom u sedištu SNO u Čikagu

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je Srbima u Čikagu da su državi Srbiji, kao …