Prijave organizacija za uvođenje u evidenciju

Pozivamo vas da upišete svoje organizacije i udruženja iz rasejanja u zvaničnu evidenciju. Upis u zvaničnu evidenciju omogućiće vam redovno informisanje o projektima koji su namenjeni rasejanju i mogućnostima za saradnju sa maticom. Popunjene formulare prijave za upis organizacija u zvaničnu evidenciju obavezno je potrebno poslati poštom.

Za sve informacije u vezi upisa u evidenciju organizacija možete se obratiti na adresu evidencija@dijaspora.gov.rs.

ADRESAR

Organizacije i udruženja iz rasejanja i regiona koje ne poseduju navedena dokumenta pozivamo da se prijave za Adresar Uprave na komunikacije@dijaspora.gov.rs kako bi redovno dobijali informacije. Možete nas kontaktirati i posredstvom društvenih mreža:
Facebook
Twitter 

Upis organizacija u zvaničnu evidenciju vrši se na osnovu prijave za upis organizacija u evidenciju.

Uz prijavu za upis organizacija u zvaničnu evidenciju podnosi se:

  1. rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija u dijaspori, odnosno organizacija Srba u regionu registrovana u skladu s propisima strane države u kojoj živi dijaspora, odnosno u skladu s propisima države na osnovu kojih deluju organizacije Srba u regionu;
  2. prevod rešenja na srpski jezik na ćiriličkom pismu obavljen kod nadležnog organa strane države;
  3. akt o izboru lica ovlašćenog za zastupanje organizacije.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja zvanične evidencije organizacija u dijaspori i evidencije organizacija Srba u regionu (,,Službeni glasnik RS” broj: 6/2010) donet je na osnovu propisa koji su regulisani Zakonom o dijaspori (član 40, stav 4.).

Procedure za upis u Evidenciju

Obrazac prijave preuzmite OVDE

Check Also

Gujon: Zadovoljstvo je bilo ugostiti naše sunarodnike iz S. Makedonije

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon ugostio je danas …