Prijava privremenog odlaska iz Hrvatske do 29. decembra

Srbi koji imaju prebivalište prijavljeno u Hrvatskoj, a stalno su nastanjeni u Srbiji, Republici Srpskoj ili i u nekoj drugoj zemlji, treba najkasnije do 29. decembra da regulišu svoj status.

Potrebno je da prijave privremeni odlazak iz Hrvatske i da dostave dokumentaciju o razlozima za odlazak. Postoje četiri mogućnosti da lice zadrži hrvatsku ličnu kartu: da je u postupku obnove; da je u postupku stambenog zbrinjavanja; da lice privremeno boravi u inostranstvu zbog posla, školovanja, lečenja i drugih razloga (npr. stari na izdržavanju kod djece) ili da boravi najmanje tri meseca u toku godine u Hrvatskoj.

Hrvatska policija je saopštila da će po službenoj dužnosti pokrenuti postupke odjave za građane koji do 29. decembra ne dostave traženu dokumentaciju.

U decembru prošle godine u Hrvatskoj je izglasan novi Zakon o prebivalištu, kojim se umesto boravište i prebivalište, uvode pojmovi privremeno i trajno boravište. Hrvatska policija je ovim Zakonom dobila mogućnost da proverava da li građani žive na adresama na kojima im je prijavljeno prebivalište.

Prilozi:

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je, na zahtev Koalicije udruženja izbeglica, uputilo 12. decembra verbalnu notu Ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu u kojoj se traži da hrvatska strana razmotri mogućnost odlaganja primene pojedinih odredaba Zakona o prebivalištu Republike Hrvatske.

Radi se o legitimnoj brizi za Srbe u regionu, s obzirom na činjenicu da veliki broj građana srpske nacionalnosti neće blagovremeno uspeti da, u skladu sa Zakonom, prijavi privremeni odlazak iz Republike Hrvatske, o čemu svedoče brojni redovi pred hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvom u Srbiji.

Check Also

Međunarodno kviz takmičenje ,,Znameniti Srbi“

Izvor: Fondacija ,,Mir Božiji“ Projekat „Znameniti Srbi“ je  kulturna manifestacija vaspitno-edukativnog karaktera koja će se …