Protokol o saradnji između Matice srpske i Srpske nacionalne akademije

autor: Gordana Petković Laković

Na Univerzitetu Toronto potpisan je Protokol o saradnji između Matice srpske i Srpske nacionalne akademije (Kanada). U ime Matice srpske Protokol je potpisao predsednik dr Dragan Stanić, a u ime SNA Žarko Brestovac, predsednik, i Sofija Škorić, osnivač.

Profesor dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske (Novi Sad), najuglednije i najstarije srpske kulturne institucije, osnovane 1826. u Pešti, preseljene u Novi Sad 1864. godine, sa ograncima u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, bio je gost Srpske nacionalne akademije iz Kanade.

Dr Dragan Stanić je u subotu 3. juna 2017. u prostorijama Univerziteta Toronto (University of Toronto) održao predavanje na temu Kultura i identitet, posebno važno kako za Srbe u dijaspori, tako i za Kanađane. Na pitanje kako vidi i koliki može da bude doprinos dijaspore u očuvanju i negovanju srpske tradicije i kulture u Kanadi, odgovorio je:

„Već time što čuvate svest o srpskoj kulturi i duhovnosti, već time što to čuvate u ovom ambijentu gde vas svakodnevica navodi na sasvim drugačije postupke, sve to je već samo po sebi svojevrstan podvig. Zadatak Matice srpske jeste da svakome pomogne u potrebi očuvanja i negovanja srpske kulture, kao i da neprestano radi na tome da se svest o vrednostima srpske kulture neprestano čuva i razvija.“

Po završetku predavanja potpisan je Protokol o saradnji Matice srpske i Srpske nacionalne akademije u Kanadi, čiji je cilj uspostavljanje saradnje i unapređenje kvaliteta književnog, umetničkog  i obrazovnog rada kroz zajedničko delovanje usklađeno sa potrebama srpskog društva i srpske zajednice u Kanadi projektovanim razvojem oblasti u kojima Matica srpska i Srpska nacionalna akademija ostvaruju svoju delatnost. U prisustvu predsednika SNA Žarka Brestovca i osnivača SNA Sofije Škorić, dr Stanić je izjavio:

„Srpska nacionalna akademija i Matica srpska mogu zajedno da urade mnoštvo korisnih poslova, a na nama koji vodimo ove dve ustanove je da pronađemo ono što bi bilo od koristi kako za Srbe u Kanadi, tako i za ceo srpski narod i njegovu kulturu. Naši razgovori su i ranije vođeni, a sada je možda dozrelo vreme da uđemo u fazu što konkretnije realizacije tih dogovora.“

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …