Prvi Forum Srpskog instituta u Vašingtonu

Prvi forum Srpskog instituta iz Vašingtona održan je 23. novembra u prisustvu uglednih članova diplomatije Srbije i Grčke.

SI

Predsednica Srpskog instituta Danijela Sremac istakla je da se najbitnije odluke koje se odnose na Balkan i ceo svet donose u Vašingtonu i da projekti Instituta rade za interese srpskog naroda.

„Srpski institut je osnovan marta ove godine sa ciljem da se predstave stručna mišljenja putem knjiga, članaka, preko video snimaka i sastanka sa članovima Kongresa i američke vlade, sa akademskim institucijama, medijima i javnošću. Planiramo da održimo Srpske Dane na “Kepitol Hilu“ da predamo važne knjige o našoj kulturi članovima Kongresa. Planiramo da snimimo film o Srbiji i da snimimo video emisije za internet na engleskom“, rekla je Sremac.

Na Forumu su govorili i predsednik Odbora Instituta Aleks Mačeski, ambasador Srbije u SAD Vladimir Petrović, politički savetnik grčke ambasade u SAD Antonis Papakostas. Profesor Elefdejrios Majkl govorio je o grčkom i kiparskom iskustvu na putu ka EU primenjeno na Srbiju, a ekonomista i član Odbora Instituta Viktor Prigl o ekonomskom razvoju Srbije.

Check Also

Uprava pomaže Srbima u Bosanskom Grahovu

Pčelarsko društvo „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova dobilo je milion dinara /oko 16.600 KM/ pomoći od …