Saradnja srpskih i grčkih preduzeća

Uz podršku Kancelarije za dijasporu, biće definisana partnerska saradnja Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije (APPS) i Grčko-srpskog trgovinskog i industrijskog udruženja, kao i mogućnosti zajedničkog učešća na projektima EU.

Ovo je dogovoreno na sastanku savetnika direktorke Kancelarije za dijasporu u segmentu poslovne saradnje sa dijasporom Milana Lalovića sa direktorom Grčko-srpskog trgovinskog i industrijskog udruženja Vukašinom Srećkovićem i predstavnicima APPS, na čelu sa Žarkom Milisavljevićem, predsednikom Asocijacije.

Milosavljević je predložio izbor zajedničkih prioriteta za početak saradnje Asocijacije malih i srednjih preduzeća i Grčko-srpskog trgovinskog i industrijskog udruženja, naročito u domenu tehnoloških inovacija i primeni novih tehnologija, za koje Asocijacija procenjuje da su veoma potrebne srpskoj privredi.

Vukašin Srećković je predstavio Grčko–srpsko udruženje i istakao potrebu za intenziviranjem saradnje malih i srednjih preduzeća iz Grčke i Srbije, napomenuvši da je poslovna saradnja ove dve zemlje vredna nekoliko stotina miliona evra na godišnjem nivou, ali da bi mogla da bude mnogo veća ukoliko se uspostavi operativna partnerska saradnja.

„Velika konfederacija malih i srednjih preduzeća Grčke, u okviru koje posluju dva Instituta za pružanje podrške ovakvim preduzećima, zainteresovana je za partnersku saradnju sa istim sektorom u Srbiji, naročito kroz zajedničko učešće u projektima Evropske unije“, rekao je predsednik grčko-srpskog udruženja.

Milan Lalović je predstavio projekat interaktivnog portala „Srpska poslovna mreža“ u cilju omogućavanja brže i lakše dvosmerne komunikacije i partnerskog odnosa poslovnih subjekata iz Srbije i celog sveta.

„Veliki je značaj dijaspore u procesu partnerskog povezivanja malih i srednjih preduzeća iz Srbije i njihovom otvaranju prema inostranstvu. Za nas su tu od posebne vrednosti znanje i poslovni kontakti koje poseduje dijaspora“, istakao je Lalović.

Check Also

Selaković i Gujon s dijasporom u sedištu SNO u Čikagu

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je Srbima u Čikagu da su državi Srbiji, kao …