Savetnik direktora Rastko Janković u poseti Požarevcu

Savetnik direktora Kancelarije sa saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Rastko Janković i saradnik Radmila Mišić prilikom službene posete Požarevcu, 27. decembra 2012. godine sastali su se sa gradonačelnikom Požarevca, Miomirem Ilićem, zamenikom gradonačelnika Vukicom Vasić i savetnicima Sašom Valjarevićem, Veljkom Albunovićem i Tihomirom Jovanovićem.

Povod organizovanja ovog susreta bio je pokretanje inicijative da se formira Kancelarija za dijasporu u ovom gradu, koja će pri lokalnom nivou sarađivati sa Vladinom Kancelarijom za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu na realizaciji zajedničkih projekata od značaja za dijasporu.

Savetnik direktora Rastko Janković informisao je prisutne o aktivnostima koje Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu trenutno sprovodi na unapređenju saradnje s dijasporom i Srbima u regionu i izrazio je zadovoljstvo nedavnim donošenjem odluke, poput ove, o osnivanju Kancelarije za dijasporu i u gradu Nišu, koja će funkionisati pri kabinetu gradonačenika.

On je istakao da osnivanje Kancelarije za dijasporu u Požarevcu predstavlja nastavak saradnje u širenju mreže kancelarija, i da će Kancelarija za saradnju s dijaporom i Srbima u regionu podržati otvaranje kancelarija i u drugim gradovima u Srbiji, posebno u mestima iz kojih veliki broj naših građana živi i radi u inostranstvu.

Janković smatra da će se formiranjem lokalne Kancelarije za dijasporu u ovom gradu, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, intenzivirati rešavanje problema sa kojima se pripadnici dijaspore susreću, kao što je sticanje državljanstva, glasanje na izborima, regulisanje nastave na srpskom jeziku i očuvanje kulturnog identiteta u inostranstvu.

U cilju određivanja modela zajedničke saradnje, predstavnici Kancelarije i grada Požarevca dogovorili su operacionalizaciju budućih aktivnosti kroz:

  • internet okruženje: postavljanje linka na sajtu Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu ka sajtu Kancelarije za dijasporu u Požarevcu, po njegovom formiranju;
  • razmenu kontakata, ažuriranje baze podataka o našim uspešnim privrednicima iz Braničevskog okruga;
  • određivanje kontakt osoba za pojedinačne oblasti rada Kancelarijâ (saradnja u oblasti statusnih pitanja, ekonomska, kulturna saradnja), koje će kontinuirano razmenjivati aktuelne informacije, od značaja za pripadnike dijaspore i Srbe u regionu.

Gradonačelnik Ilić najavio je i planiranu izradu internet stranice Kancelarije za dijasporu, gde će pripadnici dijaspore moći da pronađu sve relevantne informacije od značaja za regulisanje njihovog pravnog statusa, ekonomsku, kulturnu saradnju i svaki drugi vid potencijalne saradnje sa mestom iz kojeg potiču, odnosno matičnom državom.

U pogledu ekonomske saradnje, savetnici gradonačelnika izneli su zapažanje prema kojem većina pripadnika dijaspore, kada je u pitanju investiranje u rodni kraj, ulaže u nekretnine, a manje u industrijski razvojne projekte. Kao jedan od uspešnijih primera ulaganja kapitala iz dijaspore, u ovom slučaju iz Francuske, naveli su vinariju „Živković“, koja uspešno posluje na ovom području.

Prema nezvaničnim procenama, broj pripadnika dijaspore koji potiče iz ovog kraja, veći je od trenutnog broja stanovnika Braničevskog okruga. Koncentracija pripadnika dijaspore koji potiču iz Braničevskog okruga, koji su većim delom na privremenom radu u inostranstvu, je u evropskim zemljama: Austriji, Italiji, Švajcarskoj i Nemačkoj.

Check Also

Gujon: Pozivamo Srbe s imovinom u FBiH da se jave kancelarijama za pravnu pomoć

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju s dijsporom i Srbima u regionu, rekao je, gostujući …