Savetovanje o zakonskim izmenama

U Vladinoj Kancelariji za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu je održan prvi radni sastanak interne grupe koja će pripremiti tekst predloga nacrta izmena i dopuna Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, a koju čine predstavnici Kancelarije, Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne Skupštine Republike Srbije, i Saveta za statusna pitanja Skupštine dijaspore preko koordinatora Saveta, a uz podršku stručnjaka iz oblasti prava, predstavnika Crkve i drugih relevantnih institucija.

Tekst interne Radne grupe Kancelarije biće predat na javnu raspravu delegatima Skupštine dijaspore i Srba u regionu i organizacijama srpske zajednice, kao i istaknutim pojedincima, sa ciljem da se dobiju dodatni komentari i sugestije koji bi unapredili predlog teksta izmena i dopuna Zakona interne radne grupe.

Definitivan tekst interne Radne grupe Vladine Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu će biti polazna osnova za rad međuresorne Radne grupe Vlade Srbije za izradu Predloga Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dijaspori i Srbima u regionu.

U međuresornoj radnoj grupi će se nalaziti predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde i državne uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva omladine i sporta i drugih relevantnih organa i institucija.

Predlog Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dijaspori i Srbima u regionu biće upućen na javnu raspravu, a nakon toga i na raspravu i usvajanje u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Izmene postojećeg Zakona o dijaspori i Srbima u regionu su neophodne zbog zakonske osnove za rad Vladine Kancelarija za saradnju sa dijasproom i Srbima u regionu koja je nasledila ranije Ministarstvo zaduženo za pitanja dijaspore. Osim izmena koje će se odnositi na organ koji je zadužen za dijasporu i Srbe u regionu, radna grupa će raditi i na izmenama koje će definisati ulogu i rad Skupštine dijaspore, kao i predvideti druga zakonska rešenja za unapređenje položaja dijaspore i Srba u regionu.

Check Also

Gujon iz Čikaga: Srpska je temelj i utočište svim Srbima zapadno od Drine koji su u njoj našli spokoj i slobodu

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu prisustvovao je  sinoć u Čikagu …