Savez Srba iz regiona pokrenuo svoje novine

Izvor: RTS

Prvi broj mesečnog informativnog glasila „Srpsko kolo“, u izdanju Saveza Srba iz regiona, koje se upravo pojavilo pred čitalačkom publikom, list je koji je, pre svega, posvećen sveobuhvatnom praćenju života i rada Srba iz regiona koji žive u Srbiji, ali i širom sveta.

Srpsko kolo 1

Osnovni zadatak lista Srpsko kolo je da prati položaj, aktuelne probleme i potrebe Srba u svih osam Srbiji susednih država, izjavio je Miodrag Linta predsednik Saveza Srba iz regiona uz napomenu da to neće biti samo puko hronološko beleženje dešavanja već i aktivno uticanje na nadležne da rešavaju probleme i potrebe naših sunarodnika.

Govoreći za Program za dijasporu RTS-a Linta je poručio da će list takođe čuvati i afirmisati kulturu, tradiciju i običaje Srba iz regiona i pratiti i sva kulturna dešavanja srpske zajednice u susednim zemljama.

List Srpsko kolo izlazi na ijekavici a ima i svoje elektronsko izdanje koje se može videti na sajtu Saveza Srba iz regiona ssr.org.rs, a svi komentari, predlozi i sugestije mogu se slati na e-mejl informativnasluzba@ssr.org.rs.

Check Also

Srpska škola u Parizu

Projekat „Digitalna učionica u funkciji unapređenja dopunske nastave na srpskom jeziku u Parizu“ koji je …