Savindan u Južnoj Africi – Foto galerija

Fotografije sa proslave Savindana u Južnoj Africi – 27.1.2013