Skupštinski Odbor za dijasporu i Srbe u regionu

U Narodnoj skupštini održane su dve redovne sednice Odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Na Sedmoj sednici Odbora tema je bila položaj prognanih Srba u pogledu primene zakonskih rešenja o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, a između ostalog razmatran je i izveštaj o poseti delegacije Narodne skupštine – Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Republici Albaniji u okviru koje su poslanici posetili i pojedina udruženja Srba u Albaniji.

odbor

U pogledu primene zakonski rešenja o prijavi / odjavi prebivališta u R Hrvatskoj, Tatjana Vukobratović Spasojević, šef pravne službe u Srpskom narodnom vijeću istakla je da se SNV poslednjih meseci intenzivno bavi ovim pitanjem koje najviše pogađa prognane Srbe iz R Hrvatske. Ona je navela da su izbegli Srbi pogođeni novim Zakonom o prebivalištu koji je donet u Hrvatskoj, kojim je svako dužan da do 29.12.2014. godine ili odjavi prebivalište ili prijavi privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske na pet godina. Vukobratović Spasojević uputila je apel da se taj rok produži još šest meseci.

Miodrag Linta, zamenik predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu i predsednik Koalicije udruženja izbeglica naveo je da je dobra strana Zakona o prebivalištu mogućnost prijave privremenog odlaska iz Hrvatske i zadržavanje obe lične karte, ali je problem u implementaciji Zakona. Linta je takođe ukazao da je značajno da se rok za odjavu prebivališta ili prijavu privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske na pet godina produži još šest meseci. On je ukazao i na nezakonito ponašanje službenika u Hrvatskim konzulatima u Beogradu i Subotici.

U diskusiji o položaju prognanih Srba u pogledu primene zakonskih rešenja o prebivalištu u Republici Hrvatskoj učestvovali su, pored predsednika i članova Odbora i Dragan Crnogorac, predsednik Zajedničkog veća opština, Rade Matijaš, potpredsednik Asocijacije izbegličkih udruženja Srba iz Hrvatske i Milojko Budimir, predsednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske.

Nakon rasprave članovi Odbora usvojili su zaključak u kojem se između ostalog podržavaju predlozi izneti na nedavno održanom okruglom stolu sa ovom temom, a među kojima je na prvom mestu zahtev za produženje roka za prijavu/odjavu prebivališta odnosno prijavu privremenog odlaska.

Zaključak Odbora za dijasporu i Srbe u regionu:

,,U cilju rešavanja pitanja prognanih Srba, u pogledu primene zakonskih rešenja o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Narodne skupštine Republike Srbije podržava preporuke usvojene na okruglom stolu koji je održan na inicijativu Srpskog narodnog vijeća i udruženja izbeglih i prognanih Srba iz Hrvatske, a uz logističku podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, 27. novembra 2014. godine, a koja se tiču da se rok do kada hrvatski državljani koji imaju važeće hrvatske lične karte, a žive u inostranstvu, mogu da prijave privremeni odlazak izvan Hrvatske na pet godina, produži. Podržavaju se i drugi predlozi sa tog okruglog stola koji bi omogućili Srbima izbeglim iz Hrvatske da ostvare svoja vlasnička i statusna prava, a koja bi im usled primene ovog zakona i selektivne primene pojedinih odredbi bila onemogućena ili bitno otežana. Imajući u vidu da su navedene preporuke usvojene na okruglom stolu kome su prisustvovali i Miroslav Maretić, načelnik službe za upravne poslove MUP-a Republike Hrvatske i Pavica Pirija, ministar savetnik u ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu, činjenica je da su kroz izveštaj Srpskog narodnog vijeća u vidu preporuke prosleđene Ministarstvu unutrašnjih i Ministarstvu spoljnih poslova Republike Hrvatske, kao i da se Koalicija udruženja izbeglica u Srbiji istim povodom i sa istovetnim preporukama obratila ministarki spoljnih poslova Hrvatske i ministru unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Odbor za dijasporu i Srbe u regionu podržava navedene preporuke. Takođe, predlaže Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije da u okviru svojih mogućnosti uloži dodatne napore u cilju rešavanja ovog pitanja. Odbor je konstatovao i osudio neprimenu Zakona o prebivalištu i neposlovan odnos pojedinih članova osoblja u konzulatima Republike Hrvatske u Srbiji, u Beogradu i u Subotici“.

Članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o poseti delegacije Narodne skupštine – Odbora R Albaniji, koji je predstavio Aleksandar Čotrić, član Odbora. Obrazlažući Izveštaj, Čotrić je ocenio da je poseta delegacije  Narodne skupštine Republike Srbije – Odbora za dijasporu i Srbe u regionu bila veoma značajna i sadržajna. On je izneo i predloge za unapređenje položaja srpske zajednice u Albaniji. Odbor je većinom glasova usvojio Izveštaj o poseti delegacije Odbora Republici Albaniji.

Članovi Odbora za dijasporu i Srbe u regionu su na Osmoj sednici održanoj takođe 18. decembra razmotrili Predlog zakona o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu u delu koji se odnosi na Upravu za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Predstavnice Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu obrazložile su predloženi budzet za poziciju koja se odnosi na Upravu.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu u delu koji se odnosi na Upravu za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i za izvestioca Odbora na sednici Odbora za finansije, republički budzet i kontrolu trošenja javnih sredstava odredili su predsednika Odbora, dr Janka Veselinovića.

Sednicama skupštinskog Odbora za dijasporu i Srbe u regionu predsedavao je dr Janko Veselinović, predsednik Odbora.

Check Also

Za osnivanje novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori izdvojeno 20.000.000 dinara

Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu donelo je …