Slavka Drašković: Jačati položaj Srba u regionu

Izvor: Međunarodni radio Srbija

Kancelarija Vlade Srbije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, uz podršku predsednika Srbije, pokrenula je inicijativu da se obnovi Fond za Srbe u regionu koji je ranije postojao pri Vladi Republike Srbije, izjavila je za Međunarodni radio Srbija direktorka Kancelarije dr Slavka Drašković. Zahtev da se Fond, koji od 2011. godine nije bio aktivan, ponovo uspostavi, njoj su uputili i Srbi u Crnoj Gori i Makedoniji, sa kojima je razgovarala tokom nedavnih službenih poseta tim zemljama. Sa direktorkom Kancelarije razgovarali smo o tim susretima i položaju Srba u regionu.

SlavkaDraskovic2

Fond za Srbe u regionu je neophodan kako bi Srbija pomogla jačanje institucija i organizacija Srba u regionu, time i njihov položaj, ističe Slavka Drašković. Sa Srbima iz Crne Gore i Makedonije ona je razgovarala o problemima sa kojima se suočavaju i načinima da se prevaziđu. U Crnoj Gori su to pitanja ustavnog definisanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma, kulturno prosvetne autonomije, slobode medija na srpskom jeziku, ostvarenja ravnopravnog statusa za eparhije Srpske pravoslavne crkve, navodi naša sagovornica.

Posebno je važno pitanje definisanja statusa srpskog naroda u Crnoj Gori. Razgovor sa predstavnicima srpskih organizacija i partija je pokazao da među njima postoji saglasnost da Srbi u toj državi ne mogu biti nacionalna manjina, već konstitutivni narod, kaže Drašković, ističući da je o tome razgovarala i sa zvaničnicima Crne Gore. Upravo zbog nedefinisanog statusa, kako objašnjava, Srbi u Crnoj Gori nemaju određena prava, niti predstavnike u državnim institucijama, na primer finansijskim, a ni finansijsku podršku te države za svoje projekte.

„Ako ostvarivanje tih prava, odnosno statusa konstitutivnog naroda predstavlja minimum zajedničkih ciljeva oko koga su Srbi u Crnoj Gori jedinstveni, oni sa takvim programom treba da pokušaju zajedničkim snagama da se uključe u sistem vlasti, kako bi bili u poziciji da učestvuju u odlučivanju o bitnim pitanjima srpskog naroda, koji je tamo brojan“ – naglašava Drašković.

Naša sagovornica dodaje da u celom regionu položaj Srba nije na zadovoljavajućem nivou, pa samim tim ni u Makedoniji. Tokom posete toj zemlji razgovarala je o međudržavnom sporazumu o zaštiti nacionalnih manjina, kao i o zaštiti srpskih istorijskih i kulturnih spomenika, jačanju ekonomskih, kulturnih i drugih veza dve zemlje. Srbi u Makedoniji su pri tom vezivni faktor i važno je da pomognemo da se prevaziđu izazovi, a to su njihova tiha asimilacija, slab natalitet, zaštita kulturnog i duhovnog nasleđa, nemogućnost da ispovedaju veru u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kaže direktorka Kancelarije. Razgovarano je i o tome da se oformi srpski kulturni centar u Makedoniji, a jedno od rešenja na kome će se raditi je da to bude po principu reciprociteta, tako što bi se takav prostor obezbedio i za makedonsku manjinu u Srbiji.

Kancelarija će pomoći da se uspostave mostovi privredne saradnje između Srba u Makedoniji i naše dijaspore u Rusiji koja je pokazala interesovanje da učestvuje u realizaciji određenih projekata. Dogovoreno je i da se organizuje obuka za korišćenje IPA i drugih evropskih fondova kako bi se podstakla regionalna i prekogranična saradnja i ekonomski ojačale zajednice u tim područjima.

Kancelarija radi na rešavanju svih važnih pitanja položaja Srba u regionu, a tome se posebna pažnja posvećuje kroz aktivnosti međudržavnih grupa, ističe naša sagovornica. Najavljuje formiranje mešovitog međuvladinog odbora sa Makedonijom koji će se baviti zaštitom nacionalnih manjina. Veoma je važno i da se pitanja položaja Srba stalno postavljaju u susretima naših državnika sa zvaničnicima zemalja u kojima narod u regionu živi.

Slavka Drašković smatra da ekonomski položaj Srba u regionu može da se unapredi tako što bi Srbija u saradnji sa državama regiona ekonomski aspekt svrstala u prioritete. Napominje da su najnerazvijenije opštine u Hrvatskoj ili, recimo, Makedoniji upravo one gde Srbi čine većinu ili imaju lokalnu vlast. Prema njenim rečima, sprovođenje ekonomskih projekata doprinelo bi podizanju standarda, ali i smanjenju tenzija. Ekonomskom jačanju treba da doprinese i poslovna konferencija za Srbe u regionu, koju Kancelarija planira na proleće. Takođe, Srbi u zemljama regiona upešnije bi ostvarivali svoja prava kada bi bili jedinstveni, odredili minimum ciljeva oko kojih su svi saglasni i onda zajedno radili na tome, kaže Slavka Drašković.

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …