Srbi u regionu i dijaspori i ove godine podržani od matice

U subotu, 20.11.2021. godine, u Pres centru Udruženja novinara Srbije održana je konferencija o značaju i ulozi medija u povezivanju i umrežavanju matice, dijaspore i Srba u regionu. Konferencija „SPONA 2021 – mediji i dijaspora“ organizovana je u saradnji Udruženja matice, dijaspore, Srba u regionu i prijatelja Srba i Srbije „Koreni“ i Udruženja građana „MOST matice i dijaspore“, a uz podršku Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodine.

Sam naziv konferencije „SPONA – mediji i dijaspora“ govori o tome koliko je važno susretanje, povezivanje, razmena iskustava i razgovor o temama koje su aktuelne i značajne za Srbe, kako u regionu, tako i za celu dijasporu. Pokrajinska vlada je Fondu za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu dodelila nove nadležnosti, tako da se od januara ove godine i zvanično bavimo saradnjom sa Srbima u regionu. Činjenica da su Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada proširile nadležnosti Fonda, koji postoji od 2006. godine i koji se bavio isključivo programima od značaja za populaciju izbeglih i raseljenih lica, govori o tome da su institucije Republike Srbije prepoznale potrebu da se i sa nivoa pokrajinskih institucija ta saradnja unapredi i pruži podrška Srbima u zemljama regiona“ – poručio je Duško Ćutilo.

Prvi od javnih poziva, koji je Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisao i realizovao, odnosi se na podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama regiona. Za tu namenu izdvojeno je 8.000.000 dinara. Osim ovoga izdvojeno je i 26.000.000 dinara za programe organizacija i institucija Srba u regionu. Fond je, nakon zemljotresa koji je pogodio Baniju, pružio podršku ljudima čiji su objekti oštećeni ili uništeni u Petrinji, Glini, ali i u Kostajnici u Republici Srpskoj. Za tu namenu Pokrajinska vlada je izdvojila 18.000.000 dinara. Za učenike, koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji u Hrvatskoj, Fond je izdvojio 5.000.000 dinara.

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pruža podršku medijskoj delatnosti, koju realizuje kroz konkurse u oblasti komunikacija. Činjenica da se govori o posebnoj oblasti svedoči o tome da je uočena mogućnost pripadnika dijaspore i Srba u regionu, da putem medija u inostranstvu i različitih vidova informisanja doprinesu nacionalnoj samobitnosti u najširem smislu. S druge strane, putem ovog specifičnog kanala komunikacije naših ljudi u inostranstvu ka stranoj javnosti, šire se i poruke koje šalje naša javna diplomatija. Za ovu oblast, od strane Uprave odobren je ukupno 51 projekat, u iznosu od 15.210.000 dinara.

„Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, ali i Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski Fond za izbegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, svake godine opredeljuju podršku za medije i medijsku delatnost srpskih udruženja u inostranstvu i to je posebno značajno. Ovo naglašavam zato što je ovde reč o jedinom raspoloživom, redovnom izvoru finansiranja za podizanje u etar medijskih sadržaja u čijem je fokusu interes srpskog naroda i države. Ekonomska održivost ovako opredeljenih medija dolazi kasnije, uz posvećeni i dugotrajan rad i upornu borbu sa popularnim sadržajima, kojima je jedini kriterijum broj klikova.“ – istakla je Nikolina Milatović Popović.

S druge strane, medijski zakoni, informisanje srpskih građana koji žive van Republike Srbije prepoznaju kao segment javnog interesa, a informisanje srpskog naroda koji živi van Republike Srbije je zakonom predviđena obaveza za javne medijske servise.

 

„Nedavno smo u Novom Sadu na ovu temu razgovarali sa predstavnicima 40 zavičajnih udruženja koje je okupio Pokrajinski fond. Zamolili smo ih da  prenesu dalje. Danas znamo da se Srpski glas daleko čuje. Iskustvo koje smo stekli, govori nam o snazi srpske zajednice u virtuelnom i realnom svetu, o načinu na koji informacija putuje, odjekuje i kako se vraća. Kvalitetna i konstantna dvosmerna komunikacija je najznačajnija.“ – poručila je pomoćnica direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

„Zadovoljstvo mi je što danas možemo da govorimo o jednoj važnoj temi, koja sve više dobija na značaju u našoj zemlji. To je tema srpske zajednice, svakog Srbina i svake Srpkinje, gde god da oni da žive. Takođe, potrebno je istaći značaj medija i uopšte informacija o njihovom životu koji je van Republike Srbije. Uloga medija u ovoj oblasti je višestruka. Pre svega, ona je infomativna i zahvaljujući različitim člancima i dobroj komunikaciji sa medijima mi možemo da predstavimo različite javne pozive, koje imamo kao institucija. Možemo da dođemo brže do naših ciljnih grupa i važno je da mediji informišu o jednom ovako velikom projektu, najvećem do sada, koji sprovodi Vlada Republike Srbije. U godini koja je srušila ceo svet na kolena, mi smo opredelili najveći budzet za projekat „Srbi za Srbe u regionu“ i po prvi put smo odvojili čak 73.900.000 dinara za 80 stipendija, za svakog onog Srbina i Srpkinju iz regiona, koji želi da dođe u svoju maticu, u svoju kuću, i da se školuje na našim univerzizetima.“ – rekla je narodna poslanica i članica Odbora za dijasporu Sanja Lakić.

Kako je naglasila narodna poslanica, nije to jedini projekat koji sprovodi Republika Srbija. Tu je i niz projekata koji sprovode različite institucije. Jedan od njih je i pilot projekat, koji bi trebalo da osnaži naš narod u regionu u oblasti privrede i poljoprivrede. Preko Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu obezbeđene su subvencije. Takođe, u saradnji sa Fondom za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, ove godine je za decu iz regiona organizovan „Letnji kamp za srpsku decu“ iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

„Uloga medija je velika, zbog toga što mogu da budu jedan ravnopravan subjekat u projektima koji imaju istorijsku notu. Verujem da je projekat „Mini Šengena“, odnosno „Otvorenog Balkana“ lek za ovaj region. To je projekat u koji mediji mogu da udahnu dodatni život i da doista i narod shvati da je to i nada i odgovornost i velika obaveza za sve zemlje potpisnice i da predstavlja jednu novu istorijsku priliku.“ – istakla je Sanja Lakić.

Izvor: Ogledalo srpsko

Check Also

Gujon: Srbi, s imovinom u Federaciji, proverite da li je vaše prezime u registrima FBiH

Konferencija o zaštiti imovinskih prava Srba poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine okupila je danas …