Srpski jezik i kultura – izborni predmet nastavnog programa osnovaca u Severnoj Makedoniji

Srpski jezik i kultura biće uveden u nastavni program osnovnog obrazovanja Republike Severne Makedonije (RSM) od školske 2019/2020. godine kao izborni predmet. Ovu Odluku donelo je Ministarstvo za obrazovanje i nauku (MON) u Skoplju.

U saglasnosti sa navedenim, u Odluci MON-a precizira se da će, „u interesu pripadnika zajednica, Biro za razvoj obrazovanja, izvršiti izmene i dopune nastavnog plana devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u delu izbornih predmeta, za uvođenje Jezika i kulture Turaka i Jezika i kulture Srba“. Shodno tome pomenuti predmeti biće uvedeni u program izbornih predmeta osnovnog obrazovanja RSM u školskoj 2019/2020. godini.

Time se srpskoj zajednici u RSM vraća prethodno stečeno pravo kojim su, pored redovnog zakonom zagarantovanog prava na obrazovanje na maternjem jeziku, imali i pravo na fakultativno izučavanje srpskog jezika, kao izbornog predmeta (ukinuto 2007/2008. godine).

U redovnom procesu osnovnog obrazovanja u RSM, u odeljenjima sa nastavom na maternjem srpskom jeziku ove školske godine uči 170 osnovaca u tri OŠ sa područnim školama – “Svetozar Marković” Staro Nagoričane, “Braća Ribar” Tabanovce na severu zemlje i “Sveti Ćirilo i Metodije” u Kučevištu na Skopskoj Crnoj gori.

Osnovno devetogodišnje obrazovanje u redovnom nastavnom procesu na makedonskom jeziku u RSM, stiče i 1445 učenika koji su se izjasnili kao Srbi.

Check Also

Otkriven spomenik posvećen svim generacijama Srba u Kanadi

Srpska zajednica dobila je spomenik koji je posvećen svim generacijama Srba koji su sačuvali naše …