Stanje računa 3. oktobar

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je novo operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan – petak, 3. oktobar u 18.00 časova:

Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.304.295,01 2.223.938.196,78                    33.633.901,77             33.633.901,77
PayPal Račun
EUR
703.000 713.963,58  10 963,58                  119,1253               1.306.039,76
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.093.922,64                            93.922,64                  119,1253             11.188.562,67
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,1556             61.046.511,86
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,3531             15.091.525,88
GBP
0,00 47.486,60                            47.486,60                  152,0813               7.221.823,86
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3802             45.897.396,60
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5721               2.050.148,75
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9990                   379.176,30
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0832               3.828.654,56
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,6361                   149.890,53
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,6800             23.227.292,40
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8685          235.021.933,83
UKUPNO          440.042.858,77

* uključujući uplate operatera mobilne telefonije

Operateri mobilnetelefonije Ukupne uplate do današnjega dana u RSD
Telekom 103.383.491,71
VIP 42.270.045,00
Telenor 87.979.451,95

paypal-donacije-engl

Check Also

Gujon: Pozivamo Srbe s imovinom u FBiH da se jave kancelarijama za pravnu pomoć

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju s dijsporom i Srbima u regionu, rekao je, gostujući …