Stanje računa 6. oktobar

Ministarstvo finansija objavilo je novo operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan – 6. oktobar u 18.00 časova:

Račun Valuta Ukupna isplata u originalnoj valuti Ukupna uplata u originalnoj valuti Raspoloživi saldo u originalnoj valuti Srednji kurs Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun* RSD 2.190.310.295,01 2.227.419.406,86                    37.109.111,85             37.109.111,85
PayPal Račun EUR 703.000 713.988,18                            10.988,18                  119,3096               1.310.995,36
Devizni račun EUR 7.000.000,00 7.093.942,64                            93.942,64                  119,3096             11.208.258,80
USD 11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,5251             60.642.018,32
CHF 0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,3672             15.093.689,41
GBP 0,00 47.486,60                            47.486,60                  151,7162               7.204.486,50
RUB 0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3764             45.824.121,20
NOK 0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5578               2.048.136,88
DKK 0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0259                   379.813,83
SEK 0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,1311               3.842.671,97
CAD 0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,5807                   149.792,42
AUD 0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,8194             23.266.454,04
JPY 0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8675          234.769.443,23
UKUPNO          442.848.993,82

* uključujući uplate operatera mobilne telefonije

Operateri mobilnetelefonije Ukupne uplate do današnjega dana u RSD
Telekom 103.383.491,71
VIP 42.270.045,00
Telenor 87.979.451,95

 

Check Also

Ukidaju se mere za ulazak građana Srbije i stranih državljana u zemlju

Od utorka, 3. maja, prestaju da važe sve mere kontrole i ograničenja za ulazak lica …