Sranje računa za pomoć – 13. oktobar

Ministarstvo finansija objavilo je novo operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan –  13. oktobar u 18.00 časova:

Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.251.719.802,49                    61.405.077,48             61.405.077,48
PayPal Račun
EUR
703.000 714.469,66                            11.469,66                  119,4168               1.369.670,09
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.099.308,34                            99.308,34                  119,4168             11.859.084,18
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    93,8590             60.214.685,80
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,7324             15.149.726,54
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  150,8359               8.084.353,24
RUB
0,00 19.812.105,24                    19.812.105,24                       2,3193             45.950.215,68
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,4646               2.035.024,57
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0375                   380.088,75
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,1553               3.849.753,84
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    83,7249                   148.276,80
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,5272             23.184.366,30
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8756          236.961.754,45
UKUPNO
         470.592.077,72

* uključujući uplate operatera mobilne telefonije

Operateri mobilne telefonije Ukupne uplate do današnjega dana u RSD
Telekom 105.663.599,71
VIP 42.517.445,00
Telenor 88.826.122,61

paypal-donacije-engl

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …