Stanje računa za pomoć – 15. oktobar

Operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan – 15. oktobar u 18.00 časova:

Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.257.727.887,54 67.413.162,53 67.413.162,53
PayPal Račun
EUR
703.000,00 714.471,49 11.471,49 119,3834 1.369.505,48
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.099.478,34 99.478,34 119,3834 11.876.062,46
USD
11.000.000,00 11.641.544,08 641.544,08 93,1228 59.742.381,05
CHF
0,00 153.442,30 153.442,30 98,8682 15.170.564,00
GBP
0,00 53.597,01 53.597,01 148,8014 7.975.310,12
RUB
0,00 19.812.105,24 19.812.105,24 2,2889 45.347.927,68
NOK
0,00 140.690,00 140.690,00 14,2072 1.998.810,97
DKK
0,00 23.700,00 23.700,00 16,0330 379.982,10
SEK
0,00 292.639,00 292.639,00 12,9842 3.799.683,30
CAD
0,00 1.771,00 1.771,00 82,6354 146.347,29
AUD
0,00 280.930,00 280.930,00 81,8087 22.982.518,09
JPY
0,00 271.691.036,00 271.691.036,00 0,8771 238.302.924,59
UKUPNO
476.505.179,67

* uključujući uplate operatera mobilne telefonije

Operateri mobilnetelefonije Ukupne uplate do današnjega dana u RSD
Telekom 106.693.837,45
VIP 42.517.445,00
Telenor 88.826.122,61

paypal-donacije-engl

Check Also

Gujon sa mladim sportistima iz regiona i dijaspore na kampu „Srbija te zove“ u Beogradu

Arno Gujon direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu posetio je kamp …