Stanje računa za pomoć – 9. oktobar

Ministarstvo finansija objavilo je novo operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan –  9. oktobar u 18.00 časova:

Račun
Valuta
Ukupna isplata u originalnoj valuti
Ukupna uplata u originalnoj valuti
Raspoloživi saldo u originalnoj valuti
Srednji kurs
Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun*
RSD
2.190.314.725,01 2.247.902.290,86                    57.587.565,85             57.587.565,85
PayPal Račun
EUR
703.000 714.013,75                            11.013,75                  119,4393               1.315.474,59
Devizni račun
EUR
7.000.000,00 7.093.942,64                            93.942,64                  119,4393             11.220.443,16
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,0393             60.330.356,20
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,5961             15.128.812,36
GBP
0,00 53.597,01                            53.597,01                  151,5727               8.123.843,52
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3440             45.199.352,00
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5324               2.044.563,36
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    16,0444                   380.252,28
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0234               3.811.154,75
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,0057                   148.774,09
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,4515             23.163.099,90
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8719          235.950.980,18
UKUPNO
         464.404.672,23

* uključujući uplate operatera mobilne telefonije

Operateri mobilne telefonije Ukupne uplate do današnjega dana u RSD
Telekom 105.663.599,71
VIP 42.517.445,00
Telenor 88.826.122,61

 

paypal-donacije-engl

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …