Traže se podaci o inženjerima u inostranstvu

Izvor: Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu poziva stručnjake da uzmu učešće u akciji prikupljanja osnovnih podataka o inženjerima koji su završili Elektrotehnički fakultet u Beogradu, a rade na fakultetima i u kompanijama u inostranstvu na poslovima koji imaju prirodu istraživanja, razvoja i proizvodnje mikročipova.

Svrha pribavljanja ovih podataka je prvenstveno želja da se osnaže veze fakulteta sa našim nekadašnjim studentima u dijaspori i da se u budućnosti na osnovu ovakve elementarne baze podataka može ostvariti brz kontakt sa njima u cilju rada na potencijalnim zajedničkim projektima. Neposredan povod za pokretanje ove akcije je inicijativa Ministarstva za finansije Republike Srbije koja se odnosi na pripremne radnje u vezi potencijalne strane investicije u izgradnju fabrike mikročipova u Srbiji. Lista stručnjaka koja će se na ovaj nacin formirati treba da posluži kao referentni podatak o kvalitetu studija na Elektrotehničkom fakultetu, a i kao spisak stručnjaka kojima se može ponuditi radni angažman u ovom projektu.

Molimo Vas da ovaj imejl prosledite na adrese Vama poznatih kolega u inostranstvu koji rade na ovim poslovima. Traženi podaci su navedeni u sledećoj tabeli:

Ime i prezime:
Institucija u kojoj radi
( naziv, grad, država )
Pozicija u firmi
Godina sticanja akademskih znanja (* stečena na ETF-u)
Dipl. ing.
Magistar / Master
Doktor nauka
Imejl adresa:

Mogu se popuniti direktno preko sajta Elektrotehničkog fakulteta ili unosom u tabelu i slanjem mejla na mejl adresu Stevice Graovca, prodekana za međunarodnu saradnju.

Check Also

Arno Gujon posetio Srbe u Federaciji BiH i podelio poklone đacima

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon podelio je đacima …