U parlamentu Mađarske konstituisana Komisija za manjine

Izvor: RTS

U mađarskom parlamentu konstituisan je Odbor za nacionalne manjine. Tako će i srpska manjina moći da se uključi u pripremu svih zakona koji se tiču manjinskih pitanja, što je važno budući da je poslednjih dvadesetak godina značajno povećan broj Srba koji se doselio u Mađarsku.

Çäàíèå ïàðëàìåíòà

Predstavnici manjinskih nacionalnih zajednica u Mađarskoj, delegirani od strane svojih samouprava za nacionalni parlament, održali su konstitutivnu sednicu skupštinske Komisije za nacionalne manjine. Njeni članovi su, međutim, i u proteklih mesec dana, otkada je konstituisan Parlament, aktivno radili na uspostavljanju kontakata sa mađarskim zvaničnicima i resornim telima.

Posle susreta manjinskih predstavnika sa premijerom i kandidatima za ministre, zasedanju njihive Komisije prisustvovao je i dosadašnji, a verovatno i budući ministar za ljudske resurse Zoltan Balog, koji im je izložio program rada ovog ministarstva u predstojećem četvorogodišnjem mandatu.

„Na osnovu ovih prvih mesec dana, mogu da kažem da nas, na sreću, mađarski partneri, političke partije i vlada, shvataju ozbiljno. Ako unutar zajednice nađemo dobre metode rada i saradnje, mislim da možemo da budemo od velike koristi ne samo za srpsku, već i za ostale manjinske zajednice u Mađarskoj. Svakako, postoji realna šansa da dobro iskoristimo ove četiri godine koje su pred nama“, kaže Ljubomir Aleksov, predstavnik Srba u mađarskom parlamentu.

Da su članovi parlamentarne Komisije za manjine uvereni u delotvornost svog budućeg rada, govore i njihove prve inicijative za promenu pojedinih zakonskih akata, kojima bi manjinske samouprave u Mađarskoj lakše dolazile do sredstava iz evropskih fondova.

Inače, u Mađarskoj danas žive pripadnici trinaest zakonom priznatih nacionalnih manjina, ali na nedavnim parlamentarnim izborima one nisu uspele da dostignu veoma visok cenzus i izaberu svog poslanika za mađarski Parlament. Umesto punopravnih poslanika, manjine će tako u naredne četiri godine u Parlamentu Mađarske predstavljati portparoli, bez prava glasa.

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …