Upis u prvi razred SPOG „Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu

Srpska pravoslavna opšta gimnazija „Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu upisuje učenike u prvi razred školske 2019/2020. godine.

Upisi u prvi razred odvijaće se putem elektronskih prijava i upisa, a u skladu sa odlukom i uputstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta R. Hrvatske. Na ovaj način u predstojećoj školskoj godini vršiće se upis u svim srednjim školama u R. Hrvatskoj koje rade prema planu i programu Ministarstva. Upisi se vrše putem portala www.upisi.hr.

Sve potrebne podatke i uputstva za upis učenici osmog razreda osnovne škole dobijaju u školama koje pohađaju, uključujući i elektronički identitet putem koga pristupaju odabiru srednje škole koju žele da upišu.

Bodovni prag i ključne datume koji se odnose na upisni proces određuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Kao prednosti ovakvog načina upisa Ministarstvo navodi manje troškove, olakšano prikupljanje potrebnih dokumenata, manje administracije, bolju kontrolu upisnog procesa i bolje planiranje i organizaciju upisa.

Uz praćenje zvaničnih portala www.mzos.hr i www.upisi.hr zainteresovani kandidati sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu dobiti na adresi Gimnazije:
Sveti Duh 122, Zagreb
tel/faks: 01/48 52 871
gimnazija@srpskagimnazija-zg.org i www.srpskagimnazija-zg.org

  

Check Also

Dopunske škole srpskog jezika u Španiji

Projekat „Kreativne radionice na srpskom jeziku za decu u Španiji“ ima za cilj da polaznici …