Uređivanje položaja lektora srpskog jezika u inostranstvu

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Pozivajući se na zahteve stručne i naučne javnosti Republike Srbije  da se uredi položaj lektorata i lektora srpskog jezika na slavističkim katedrama u svetu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priprema izmene u Zakonu o visokom obrazovanju, što će omogućiti i donošenje Pravilnika o uslovima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora  srpskog jezika na stranim univerzitetima.

Tim pravilnikom bilo bi regulisano i osnivanje stručne komisije, koja će sprovoditi proceduru izbora lektora, kao i pitanje finansiranja srpskih lektorata u svetu.

Inače, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je već obezbedilo neophodna finansijska sredstva i time predupredilo problem ukidanje radnog mesta lektora za srpski jezik na Univerzitetu Sapienca u Rimu zbog odlaska dosadašnjeg lektora u penziju, kao  i odluke tog Univerziteta da prestane da finansira lektore.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavljenim izmenama u Zakonu o visokom obrazovanju rešava problem koji datira još od 2001. godine kada je ugašen Republički zavod  za međunarodnu kulturnu, tehničku i prosvetnu saradnju. koji se bavio lektorima i lektoratima srpskog jezika. Poslove Zavoda preuzela su ministarstva – Ministarstvo prosvete, Ministarstvo spoljnih poslova. ali bez uspostavljanja procedura i kriterijuma za izbor lektora za srpski jezik, koji su upućivani na slavističke katedre stranih univerziteta.

Poslovi vezani za lektore srpskog jezika, od 2015. godine,  odnosili su se samo na davanje saglasnosti Ministarstva za produžetak angažovanja lektora koji rade na stranim univerzitetima na osnovu neposredne međuuniverzitetske saradnje, radi regulisanja boravka u stranoj državi.

Check Also

Gujon iz Čikaga: Srpska je temelj i utočište svim Srbima zapadno od Drine koji su u njoj našli spokoj i slobodu

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu prisustvovao je  sinoć u Čikagu …