Ustavni sud o Statutu Vukovara

Vlada Republike Hrvatske podnela je Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti Statuta grada Vukovara koji je nedavno promenjen na inicijativu većine odbornika grada Vukovara.

reg-VUKOVAR a

Gradsko veće Vukovara izmenilo je Statut Grada Vukovara kojim se područje Vukovara proglašava mestom posebnog pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata, a izmenjen je i član o službenom jeziku i pismu. Službeni jezik ostaje hrvatski, a pismo latinično.

Veće srpske nacionalne manjine u gradu Vukovaru podnelo je zbog toga zahtev Ministarstvu uprave da sprovede nadzor zakonitosti navedene Statutarne odluke, da obustavi njenu primenu kao i da bez odlaganja predloži Vladi da pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske pokrene postupak za ocenu saglasnosti iste sa Ustavom RH, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonom o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Ministarstvo uprave je donelo odluku kojom se obustavlja primena Statutarne odluke o izmenama i dopunama statuta grada Vukovara i predložilo Vladi podnošenje zahteva Ustavnom sudu za ocenu saglasnosti sa Ustavom i pomenutim zakonima.

Check Also

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Srbija i Republika Srpska  prvi put obeležavaju zajednički praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i …