Virtuelni univerzitet dijaspore: budući lideri nacije?

Srpski doktori nauka u svetu čine kompleksnu organizaciju virtuelnog univerziteta dijaspore, a okupljaju se u zajednici identiteta. Oni su neiskorišćeni potencijal države Srbije, rečeno je između ostalog na promociji monografije prof. dr Jovana Filipovića u beogradskom Domu omladine.

U Beogradu je predstavljena monografija MANAGEMENT OF A DIASPORA VIRTUAL UNIVERSITY AS A COMPLEX ORGANIZATION Serbian Diaspora Virtual University: An Emerging Leadership of a Nation (MENADžMENT VIRTUELNOG UNIVERZITETA DIJASPORE KAO KOMPLEKSNE ORGANIZACIJEVirtuelni univerzitet srpske dijaspore: nastajuće liderstvo jedne nacije), autora dr Jovana Filipovića, redovnog profesora Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Izdavač monografije je LAMBERT Academic Publishing, iz Nemačke.

Monografija nastala je kao rezultat dvadesetogodišnjeg naučnog, političkog i nacionalno-odgovornog rada profesora Filipovića u oblasti dijaspore, a posebno njenog intelektualnog korpusa.

[blockquote_left] Definicija dijaspore po prof. Filipoviću

Članovi dijaspore jedne nacije su “svi oni ljudi koji žive van date zemlje i teritorija na kojima su autohtono stanovništvo, bez obzira na državljanstvo, znanje jezika matice, mesta rođenja njihovih predaka, broj generacija u emigraciji, a koji predmetnu državu smatraju svojom maticom i koji ostaju posvećeni doprinošenju njenom prosperitetu kroz organizovane transnacionalne aktivnosti”. [/blockquote_left]


Doktori nauka iz srpske dijaspore se okupljaju u zajednicu identiteta rekao je između ostalog prof. Filipović u nameri da objasni virtuelni univerzitet srpske dijaspore.

U svojoj prezentaciji prof. Filipović je takođe istakao podatak Svetskog ekonomskog foruma iz 2009. godine, po kojem se Srbija nalazi na veoma lošem 136. mestu od ukupno 139. po načinu na koji se vrednuje pamet u matici, a posledice toga su loš kapacitet za inovativnost i veliki procenat tzv. „odliva umova“.

Na skupu govorili: prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta organizacionih nauka, prof. dr Nada Kovačević, prorektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dragoljub Kavran, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu i prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Prof. dr Mitrović je istakao da je „jedino saglasje u današnjem društvu“ da je naučna dijaspora neiskorišćeni potencijal.

Prof. dr Goran Putnik, profesor Katedre za proizvodnju i sistemsko inženjerstvo Univerziteta Minjo u Portugalu, jedan je od vodećih svetskih autora u oblasti teorije virtuelnih i kompleksnih organizacija i urednik časopisa sa nazivom Encyclopedia of networked and virtual organizations obratio se prisutnima putem video poruke.

Prof. Putnik je objašnjavajući naučni značaj ove monografije istakao da su dosadašnji neuspesi vladajućih struktura da iskoriste ekspertsku dijasporu zasnovani na činjenici da nije primenjivana teorija upravljanja kompleksnošću. Tradicionalni, linearni model organizovanja nije moguće primeniti na dijasporu, jer je nelineranost jedna od osnovnih karakteristika dijaspore. Model upravljanja haosom je jedini primenjiv na dijasporu istakao je dr Putnik.

Svoje video i pisane poruke za promociju su poslali i prof. dr Miodrag Kulić, sa Instituta za teorijsku fiziku, Johan Volfgang Gete Univerziteta u Frankfurtu, jedan od vodećih srpskih fizičara i dobitnik Jarićeve nagrade za dostignuća u fizici, koji je naglasio da je dijaspora Srbiji veći partner nego EU, a ničim ne uslovljava to svoje partnerstvo.

Prisutne su putem poruka pozdravili i Milutin Stanisavljević, jedan od utemeljivača OSSI (Organizacija srpskih studenata u inostranstvu) i student poslediplomac u Nemačkoj; Miroslav Radulović, Marko Ljubičić i Nikola Zivlak, doktori nauka iz Kine, kao i prof. dr Jasmina Vujić sa Univerziteta Berkli u Kaliforniji i prva žena dekan nuklearnog inženjerstva u Americi, jedan od najvernijih zagovornika ideje virtuelnog univerziteta srpske dijaspore.

Promociju su u beogradskom Domu omladine su organizovali Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu i udruženje građana GEPS.

Check Also

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Srbija i Republika Srpska  prvi put obeležavaju zajednički praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i …