Home >>> Aktuelno >>> Vlada Srbije: kontakti i brojevi računa za upućivanje donacija i pomoći

Vlada Srbije: kontakti i brojevi računa za upućivanje donacija i pomoći

Imajući u vidu veliki broj poziva i predloga za dostavljanje humanitarne pomoći i za upućivanje različitih donacija za borbu protiv COVID-19, Vlada Republike Srbije otvorila je i poseban mejl i telefone namenjene za sva pitanja i predloge o donacijama, kao i zvanične račune za uplatu donacija.

Svi koju žele da upute humanitarnu pomoć ili imaju pitanja u vezi sa potrebama za upućivanje pomoći, mogu se obratiti na elektronsku adresu ironfriendship@gov.rs i telefone +381 64 8350 478 i +381 11 292 7499.

Na ove kontakt telefone i mejl mogu se obratiti svi pojedinci, institucije, privrednici, organizacije i svi zainteresovani iz naše zemlje i sveta.

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19. Donacije je moguće uplatiti u dinarima i u devizama.

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije u devizama na devizni račun broj: 840-1630-88- Izvršenje budzeta Republike Srbije–devizni račun, po instrukciji u prilogu:

INSTRUKCIJU ZA PLAĆANjE PREUZMITE OVDE 

Uplate donacija u dinarima mogu se vršiti na sledećim računima:

  • Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 732161843 – 59

  • Tekuće pomoći EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 732351843 – 31

  • Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 744161843 – 57

Prilikom uplate na navedene uplatne račune, u polje poziv na broj odobrenja uneti: 97 41601, sa šifrom plaćanja 153 – za gotovinske uplate, odnosno 253 – za bezgotovinsko plaćanje.

 

Check Also

Pažnja: lažni sajt za glasače u inostranstvu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da nijedan državni organ …