srlaten

Политичка академија СНВ – будућност Срба у Хрватској

У склопу Политичке академије Српског народног већа у 2017. години одржан је шести циклус предавања и разговора, у којем су као стални полазници учествовали млади активисти из српске заједнице с циљем међусобног упознавања, размене искустава и стицања знања корисног за  даље деловање на трима подручјима, и то: 1) унутар српске заједнице, односно у њеним културним, просветним, привредним и друштвено-политичким организацијама, 2) на подручју представљања српске заједнице у локалним, жупанијским и државним телима и 3) у широј јавности, посебно повезано с темама важнима за српску заједницу. Академију је похађало 16 полазника, углавном млађих.

Пред задњи сусрет овогодишњег циклуса полазници су замољени да напишу кратке есеје на две теме:

1. Шта виде као главне проблеме с којима се суочавају Срби у Хрватској — и на локалном нивоу (тамо где они, полазници, живе) и на националном нивоу?

2. Како виде будућност Срба у Хрватској у наредних десетак година, с циљном годином 2027.? Што се може учинити — ако се ишта може учинити — да се проблеми које су идентификовали у одговору на прво питање реше и да се положај српске заједнице унапреди у односу на садашње стање?

На темељу пристиглих есеја, 29. октобра 2017, водила се иницијална расправа међу полазницима шесте генерације који су представили своје одговоре на ова два питања. У тој је расправи свима омогућено да коментаришу одговоре које су дали други полазници као и да евентуално оспоре одговоре других или додају попису одговора још понеки. Та расправа вођена је по методолошким начелима која одговарају фокусној групи. Да би се омогућила највећа могућа слобода одговарања, свим је судионицима зајамчена анонимност при доприносу извештају који овде презентирамо. Вођена је у потпуности слободна и врло продуктивна расправа, коју су поједини учесници нарочито похвалили наглашавајући да досад нису имали много прилика за изражавање мишљења на тај начин, као ни за предлагање решења. Смисао расправе, као и претходног есеја, био је у стварању колективног одговора на постављена питања око којег се сви или велика већина учесника могу сложити.

Како би се постигао додатни квалитет и обухватили не само овогодишњи полазници Академије него и други млади активисти из редова српске заједнице, истовремено је десетак других активиста, из претходних генерација полазника Академије, замољено да такође учествује у дискусији и да одговоре на иста питања. Та друга група учесника служила је као тест група да би се видело је ли мишљење овогодишњих полазника типично или атипично с обзиром на једнако велику групу полазника из претходних генерација.

Укупно је пристигао 21 есеј, а у целом је поступку учествовало око 30 испитаника (неки учесници нису написали есеј, али учествовали су у расправама). Након што је написана прва верзија овог извештаја, о његовом се садржају расправљало на посебном сусрету представника овогодишње с представницима претходних генерација полазника Академије, који је одржан 11. новембра 2017.

У извештају СНВ представља одговоре испитаника на два постављена питања, па ће и прва два дела извештаја бити структурирана по тим питањима. У трећем ће делу бити наведени и цитати из пристиглих есеја да би се илустрирали неки закључци који се износе у првим двама деловима.

Билтен можете преузети на овом линку.

(Извор: П-портал)

Check Also

У Новом Саду отворена Канцеларија за правну помоћ Србима из Федерације БиХ

У Новом Саду данас је отворена Канцеларија за правну помоћ Србима који имају имовину у …