srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Руководство

Директор Управе

 

У складу са чланом 30. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, 79/05, 101/07 и 95/10), прописано је да органом у саставу руководи директор, који за свој рад одговара министру. Директор решава у управним стварима из делокруга органа у саставу и одлучује о правима и дужностима запослених у органу у саставу. Директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.

 

Помоћници директора Управе

 

У складу са чланом 31. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, 79/05, 101/07 и 95/10), прописано је да орган у саставу може имати једног или више помоћника директора. Помоћник директора руководи пословима у једној или више међусобно повезаних области рада органа у саставу и за свој рад одговара директору и министру. Помоћника директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.