srlaten

Саопштење Агенције за држављанство и боравак Малте поводом случаја српских породица с малолетном децом

Министарство спољних послова Републике Србије преноси у целости саопштење које је вечерас, поводом случаја српских породица са малолетном децом, издао орган за издавање боравишних дозвола Републике Малтe – Identity Malta Agency.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРЖАВЉАНСТВО И БОРАВАК

Малтешка Агенција за држављанство и боравак (The Identity Malta Agency) појашњава чињенице у вези са извештајима да су одбијена 22 захтева деце за боравишну дозволу.

Супротно ономе што је писано у медијима, није тачно да се од деце очекује да одмах напусте земљу. У званичном одговору Агенција за држављанство и боравак Малте (The Identity Malta Agency) истакнуто је да подносиоци захтева имају право на жалбе и могу да оспоре одлуку у Одбору за жалбе имиграната, који је независно и аутономно тело. Док се такво решење не донесе, биће им дозвољено да пребивају на Малти уз привремене дозволе (пракса коју малтешке власти примењују годинама).
Након медијских извештаја, Агенција за држављанство и боравак Малте преиспитала је случајеве и потврдила своју одлуку да одбија захтеве поднете у претходним недељама јер подносиоци не испуњавају критеријуме минималног прихода.
Приход потребан за спајање породица, наведен у подзаконском акту број 217.06, има за циљ да гарантује достојан животни стандард породицама миграната и њиховој деци. Уколико се такви услови оставе по страни, породице миграната и њихова деца могу да трпе непожељне социјалне услове.
Акт је ступио на снагу 2007. године и спроводи Директиву Савета 2003/86/ ЕС. Приликом пријема чланова породице у сврху поновног уједињења, спонзор је дужан да докаже да има стално пребивалиште и стабилна и редовна примања која су еквивалентна националној просечној плати.
У случајевима када кандидати не испуњавају ова два услова, Агенција за држављанство и боравак Малте и даље даје главним спонзорима могућност да им се придруже рођаци на Малти. Да би се овакав захтев одобрио, узима се у обзир приход оба родитеља и расположиви доходак не сме бити нижи од референтне вредности ризика од сиромаштва утврђене у Анкети о приходима и условима живота (ЕU Statistics on Income and Living Conditions Survey). Приликом обрачунавања родитељских примања, Агенција за држављанство и боравак Малте узима у обзир њихов основни бруто приход и одузима допринос за национално социјално осигурање, као и трошкове смештаја (на основу уговора о закупу који доставља подносилац пријаве). За потребе оваквих случајева, порез на доходак не узима се у обзир.
Треба истаћи да се сваки захтев разматра индивидуално, а Агенција за држављанство и боравак Малте узима у обзир све релевантне околности, укључујући дужину боравка подносиоца захтева на Малти, као и природу уговора о раду.
Случајеви о којима се у медијима говори недавно су поднели нове пријаве деце која никада раније нису поседовала боравишну дозволу на Малти. Дотични чланови српских породица нису доведени на Малту посредством било каквог поступка који се води од стране Агенције за држављанство и боравак, али су имали могућност да физички бораве на Малти на основу изузећа од визе. Српским држављанима није потребна виза за боравак, тј. могу да се задрже на територији шенгена до 90 дана у року од шест месеци.
Неопходно је напоменути да сва деца која већ бораве на Малти захваљујући боравишним дозволама могу да наставе да обнављају дозволу боравка у земљи на основу првобитних услова прве пријаве.
Агенција за држављанство и боравак жели да понови да горе наведени закони и прописи не представљају било какав преференцијални или дискриминаторски третман на основу нечијег држављанства или земље порекла. Заправо, 2018. године је на Малти било регистровано чак 5.744 држављана Србије, што је представљало највећу националну заједницу пореклом из трећих земаља на Малти.
На крају желимо да истакнемо да ће Агенција за држављанство и боравак Малте наставити да помаже држављанима трећих земаља који планирају да живе на Малти како би донели одговарајућу одлуку у свом најбољем интересу и најбољем интересу своје породице, пре и након напуштања земље порекла.

Списак потребних података:

1. Доказ о приходима
У складу са подзаконским актом 217.06 (који спроводи Директиву Савета 2003/86 / ЕС) доказ о приходу треба да гарантује достојан животни стандард породицама миграната и њиховој деци. . Уколико се такви услови оставе по страни, породице миграната и њихова деца могу да трпе непожељне социјалне услове.
2. Право на жалбу
Подносиоци захтева имају право на жалбу и могу се жалити против одлуке Одбору за жалбе имиграната. Док се решење о оспоравању одлуке не донесе, имаће право да бораве на Малти уз привремене боравишне дозволе.
3. Држављани трећих земаља не испуњавају критеријуме у складу са актом 217.06
Уколико подносиоци захтева немају стални боравак и уколико су њихови приходи испод националне просечне плате, Агенција за држављанство и боравак и даље даје могућност да се придруже рођацима на Малти.
Да би се овакав захтев одобрио, узима се у обзир приход оба родитеља и расположиви доходак не сме бити нижи од референтне вредности ризика од сиромаштва утврђене у Анкети о приходима и условима живота (EU SILC).
Број чланова породица из трећих земаља који имају дозволу боравка на Малти, а који нису испуњавали критеријуме предвиђене подзаконским актом 217.06, крајем 2018. године износио је 2.433.

Интегралну верзију саопштења можете преузети са линка овде.

Check Also

Арно Гујон посетио Србе у Федерацији БиХ и поделио поклоне ђацима

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон поделио је ђацима …