srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Стање рачуна 03. октобар

Министарство финансија Републике Србије објавило је ново оперативно стање динарског и девизног рачуна као и уплата путем PayPal-а за помоћ угроженима у поплавама на дан – петак, 3. октобар у 18.00 часова:

Рачун
Валута
Укупна исплата у оригиналној валути
Укупна уплата у у оригиналној валути
Расположиви салдо у оригиналној валути
Средњи курс
Расположиви салдо у РСД
Динарски рачун*
RSD
2.190.304.295,01 2.223.938.196,78                    33.633.901,77             33.633.901,77
PayPal Рачун
EUR
703.000 713.963,58  10 963,58                  119,1253               1.306.039,76
Девизни рачун
EUR
7.000.000,00 7.093.922,64                            93.922,64                  119,1253             11.188.562,67
USD
11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    95,1556             61.046.511,86
CHF
0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,3531             15.091.525,88
GBP
0,00 47.486,60                            47.486,60                  152,0813               7.221.823,86
RUB
0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3802             45.897.396,60
NOK
0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5721               2.050.148,75
DKK
0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9990                   379.176,30
SEK
0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0832               3.828.654,56
CAD
0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,6361                   149.890,53
AUD
0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,6800             23.227.292,40
JPY
0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8685          235.021.933,83
УКУПНО          440.042.858,77

* укључујући уплате оператера мобилне телефоније

Оператери мобилнетелефоније Укупне уплате до данашњега дана у РСД
Телеком 103.383.491,71
ВИП 42.270.045,00
Теленор 87.979.451,95

paypal-donacije-engl

Check Also

Глумци представили игру за децу која подстиче учење српског језика и културе

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон примио је глумце …